W rozleglych zmianach torbielowatych obu nerek nie mozna oczywiscie usunac nerki

Wrz. 14, 2019 by

Zapalenie otrzewnej wywoluje w tych przypadkach zakazona zawartosc narzadu brzusznego

Wrz. 13, 2019 by

Zapalenie otrzewnej wywołuje w tych przypadkach zakażona zawartość narządu brzusznego, ulegającego pęknięciu pod działaniem urazu. Jeżeli uraz naruszył przy tym całość ściany brzusznej, to do tego dołącza się jeszcze zakażenie

Leczenie chirurgiczne

Wrz. 10, 2019 by

Leczenie chirurgiczne polega na odszukaniu i unieszkodliwieniu źródła zakażenia otrzewnej, usunięciu wysięku za pomocą pompy ssącej i zaszyciu jamy brzusznej, w razie potrzeby z ograniczonym jej sączkowaniem. Do określenia źródła

Leczenie zachowawcze

Wrz. 9, 2019 by

Chociaż widoki lecznicze są tym większe, im wcześniej zastosowano leczenie chirurgiczne, niemniej należy chorego przekazać chirurgowi nawet wtedy, gdy chory zgłasza się dopiero w okresie posuniętym choroby. Leczenie zachowawcze, prócz

Enzalutamid w przerzutowym raku prostaty przed chemioterapia

Wrz. 9, 2019 by

Enzalutamid jest doustnym inhibitorem receptora androgenowego, który przedłuża czas przeżycia u mężczyzn z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację, u których wystąpiła progresja choroby po chemioterapii. Potrzebne są nowe

Ewolucja zakazen nóg cukrzycowych

Wrz. 6, 2019 by

Otyły 50-letni mężczyzna bez znanej historii choroby wykazywał martwicze zakażenie prawej nogi, które zaczęło się 10 dni wcześniej ze zmianami, które przypisywał noszeniu nowych butów. Stwierdzono, że ma cukrzycę (stężenie

Selektywna tromboliza wewnatrzsercowa dla udaru z zatorami kardiologicznymi

Wrz. 6, 2019 by

42-letnia kobieta z historią duszności wysiłkowej, ciężkim zwężeniem zastawki mitralnej (obszar zastawki mitralnej, 0,9 cm2) i migotaniem przedsionków została przyjęta do szpitala. Zastosowano w tym przypadku urządzenie z pojedynczym przewodem

Skuteczność i długoterminowe bezpieczeństwo szczepionki przeciwko dengi w regionach endemicznej choroby ad 7

Wrz. 4, 2019 by

Nie obserwowano klinicznie istotnych różnic w częstości występowania różnych objawów przedmiotowych i podmiotowych u hospitalizowanych uczestników pomiędzy fazą nadzoru skuteczności a długofalową fazą kontrolną w którymkolwiek z badań lub pomiędzy

Skuteczność i długoterminowe bezpieczeństwo szczepionki przeciwko dengi w regionach endemicznej choroby ad 5

Wrz. 4, 2019 by

Nie obserwowano klinicznie istotnych różnic w częstości występowania objawów przedmiotowych i podmiotowych między grupą kontrolną a szczepionką, co sugeruje, że nie było zmian związanych ze szczepionką w obrazie klinicznym hospitalizowanych

Skuteczność i długoterminowe bezpieczeństwo szczepionki przeciwko dengi w regionach endemicznej choroby czesc 4

Wrz. 4, 2019 by

Obliczono współczynniki zapadalności (wyrażone w procentach) jako liczbę uczestników, którzy mieli co najmniej jedno zdarzenie podzielone przez liczbę uczestników obecnych na początku okresu badania. Ponieważ dane zbierano przez 11 miesięcy