Obecnie stosujemy w leczeniu promienicy penicyline

Wrz. 18, 2019 by

W leczeniu promienicy stosowano również damie miejscowo siarczan miedzi w postaci zastrzyków. Ostatnio wprowadzono do leczenia promienicy sulfonamidy i wyniki są zachęcające. Podaje się doustnie w ilości 1 g co

Angina martwicza odznacza sie mniejszym lub wiekszym ubytkiem tkanki

Wrz. 18, 2019 by

Anginę zatokową (lacunaris), włóknikową (fibrinosa), rzekomo-błoniczą (pseudomembranacea) charakteryzuje powstawanie wysięku. Angina martwicza odznacza się mniejszym lub większym ubytkiem tkanki, który jest odzwierciedleniem siły zapalenia. Jeśli zapalenie ma charakter rozlany, naciekający

Gdy stan chorego ulegnie zupelnej poprawie

Wrz. 17, 2019 by

Gdy stan chorego ulegnie zupełnej poprawie, można postąpić w sposób podany przez Maisonneuvea. Po oddzieleniu krezki od pętli doprowadzającej i odprowadzającej przecinamy oba końce pętli, zamykamy szczelnie kikuty i robimy

Czy wystepuje calkowity brak jednej nerki, czy jest ona tylko w stanie zaniku?

Wrz. 16, 2019 by

Przekrój weziny zszywamy szwami katgutowymi wezelkowymi

Wrz. 15, 2019 by

Przekrój węziny zszywamy szwami katgutowymi węzełkowymi, a okolicę linii szwów sączkujemy rurką gumową. Połączenie obu nerek w wydłużoną całość. położoną po jednej stronie ciała z zachowaniem symetrii ujść obu moczowodów

Zapalenie otrzewnej wywoluje w tych przypadkach zakazona zawartosc narzadu brzusznego

Wrz. 13, 2019 by

Zapalenie otrzewnej wywołuje w tych przypadkach zakażona zawartość narządu brzusznego, ulegającego pęknięciu pod działaniem urazu. Jeżeli uraz naruszył przy tym całość ściany brzusznej, to do tego dołącza się jeszcze zakażenie

Ostre rozlane zapalenie otrzewnej

Wrz. 11, 2019 by

Ostre rozlane zapalenie otrzewnej z . przedziurawienia bywa poprzedzone przez charakterystyczne objawy. Mianowicie u chorego pojawia. się nagle gwałtowny ból w miejscu przedziurawienia z uczuciem przebicia brzucha sztyletem lub oderwania

Enzalutamid w przerzutowym raku prostaty przed chemioterapia

Wrz. 9, 2019 by

Enzalutamid jest doustnym inhibitorem receptora androgenowego, który przedłuża czas przeżycia u mężczyzn z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację, u których wystąpiła progresja choroby po chemioterapii. Potrzebne są nowe

Dezaktywacja mutacji w NPC1L1 i ochrona przed choroba wiencowa serca AD 4

Wrz. 6, 2019 by

Techniczna walidacja sekwencjonowania i genotypowania Aby ocenić dokładność metod sekwencjonowania nowej generacji, przeprowadziliśmy sekwencjonowanie Sangena na próbkach pobranych od wszystkich uczestników, którzy nosili inaktywujące mutacje w badaniu ATVB. Aby ocenić

Skuteczność i długoterminowe bezpieczeństwo szczepionki przeciwko dengi w regionach endemicznej choroby ad

Wrz. 5, 2019 by

Przegląd fazy obserwacji i długoterminowej fazy kontrolnej badań klinicznych CYD-TDV dla kandydatów. CYD-TDV jest kandydatką rekombinowaną, żywą, atenuowaną, tetrawalentną szczepionką przeciw dengi ocenianą w randomizowanej skuteczności w dwóch fazach 3.