Jednym z najstarszych i zachowawczych sposobów leczenia promienicy jest stosowanie jodu

Wrz. 18, 2019 by

Rokowanie w promienicy jest jednak zawsze poważne, gdyż mogą występować przerzuty drogą krwi, zwłaszcza do miąższu płucnego. Śmierć jest spowodowana wyniszczeniem ustroju i prawie zawsze dołączającym się wtórnym zakażeniem. W

Gdy stan chorego ulegnie zupelnej poprawie

Wrz. 17, 2019 by

Gdy stan chorego ulegnie zupełnej poprawie, można postąpić w sposób podany przez Maisonneuvea. Po oddzieleniu krezki od pętli doprowadzającej i odprowadzającej przecinamy oba końce pętli, zamykamy szczelnie kikuty i robimy

CHOROBY NARZADU MOCZOWO-PLCIOWEGO

Wrz. 17, 2019 by

Opadanie krwinek w wiekszosci przypadków jest wyraznie przyspieszone

Wrz. 12, 2019 by

W krwi w większości przypadków ostrego rozlanego zapalenia otrzewnej wzrasta leukocytoza obojętnochłonna okresu początkowego, dochodząc nieraz do 25-40 tysięcy krwinek białych w 1 mm oraz stwierdza się przesunięcie obrazu białych

Napad ciezkiej kamicy zólciowej

Wrz. 10, 2019 by

Napad ciężkiej kamicy żółciowej objawia się także nagle powstającymi gwałtownymi bólami w brzuchu, wymiotami, wzdęciem brzucha, zatrzymaniem stolca i wiatrów, gorączką i odruchowym przyspieszeniem czynności serca. Różnica polega na tym,

Infekcja i sródnablonkowa neoplazja u kobiet AD 6

Wrz. 9, 2019 by

Wpływ szczepionki 9vHPV na występowanie przypadków raka szyjki macicy, jamy ustnej i pochwy oraz przewlekłej infekcji związanej z HPV. Zmodyfikowane analizy skuteczności w odniesieniu do zamierzonego leczenia przeprowadzono w punkcie

Infekcji i sródnablonkowa neoplazja u kobiet AD 8

Wrz. 9, 2019 by

Stosunek liczbowy dla średnich geometrycznych typów HPV 6, 11, 16 i 18 wynosił od 0,80 do 1,19, przy stosunkach bliskich dla HPV-6 i 16, więcej niż dla HPV-18 i niższych

Infekcja i sródnablonkowa neoplazja u kobiet AD 7

Wrz. 8, 2019 by

Populacja niezakażona HPV obejmowała tych, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki i którzy w dniu mieli negatywne wyniki w teście PCR dla 14 typów HPV, byli seronegatywni dla 9

Enzalutamid w przerzutowym raku prostaty przed chemioterapia AD 3

Wrz. 8, 2019 by

Badacze z uczestniczących ośrodków wprowadzili dane do elektronicznego systemu gromadzenia danych, który został zweryfikowany pod kątem danych źródłowych przez monitory z oddzielnej klinicznej organizacji badawczej. Przedstawione tutaj analizy danych zostały

Skuteczność i długoterminowe bezpieczeństwo szczepionki przeciwko dengi w regionach endemicznej choroby ad 8

Wrz. 4, 2019 by

Łączna skuteczność szczepionki w tej grupie wiekowej wynosiła 52,5%, z dolną granicą przedziału ufności 95% większą niż 0 (Figura 2A), w porównaniu ze skutecznością szczepionki 14,4% (95% CI, -111,0 do