Angina jest to ostre zapalenie calego gardla

Wrz. 18, 2019 by

Angina jest to ostre zapalenie całego gardła i chłonnego pierścienia Waldeyera, które jest spowodowane ogólnym lub miejscowym zakażeniem. Patogeneza jej jest więc natury ogólnej. Tonsillłtis natomiast, jak wskazuje nazwa, jest

Objawy zapalne moga sie cofnac

Wrz. 13, 2019 by

Objawy zapalne mogą się cofnąć. Jeżeli jednak czynnik chorobotwórczy działa nadal, to objawy się wzmagają, pojawiają się wybroczyny i wreszcie włóknik. Wysięk włóknikowy zawiera dużo błon różnej wielkości, które są

Pneumokoki

Wrz. 11, 2019 by

Pneumokoki dostają się do otrzewnej zazwyczaj z przewodu pokarmowego, zwłaszcza z wyrostka robaczkowego w przypadkach jego zapalenia, rzadziej drogami krwionośnymi i najrzadziej z narządów płciowych kobiecych. Volhard podkreśla stosunkową częstość

Enzalutamid w przerzutowym raku prostaty przed chemioterapia AD 3

Wrz. 8, 2019 by

Badacze z uczestniczących ośrodków wprowadzili dane do elektronicznego systemu gromadzenia danych, który został zweryfikowany pod kątem danych źródłowych przez monitory z oddzielnej klinicznej organizacji badawczej. Przedstawione tutaj analizy danych zostały

Enzalutamid w przerzutowym raku prostaty przed chemioterapia AD 7

Wrz. 7, 2019 by

Enzalutamid jest skuteczniejszy od placebo pod względem redukcji o co najmniej 50% i 90% w poziomie PSA, czasu do progresji PSA i czasu do obniżenia jakości życia. Mediana czasu do

Enzalutamid w przerzutowym raku prostaty przed chemioterapia AD 9

Wrz. 7, 2019 by

Dwóch pacjentów miało napad drgawek w wywiadzie, który był nieznany badaczom w momencie rejestracji. Nadciśnienie było częściej obserwowane w grupie enzalutamidowej niż w grupie placebo (13% w porównaniu do 4%)

Afrykanska trypanosomoza w Argentynie

Wrz. 6, 2019 by

65-letni mężczyzna został przyjęty do szpitala z czterodniową gorączką, astenią, bólami mięśni i bólem stawów. Fizyczne badanie wykazało dwie zmiany włókniste o średnicy 3 cm z płytkim owrzodzeniem w dolnych

Celowanie w CD38 za pomocą Daratumumabu w monoterapii szpiczaka mnogiego ad 9

Wrz. 1, 2019 by

Nie przeprowadzono równoległych badań wysycenia receptora. Wstępne analizy farmakokinetyczne mające na celu poinformowanie decyzji dotyczących dawki w części 2 badania obejmowały porównanie najniższych stężeń daratumumabu u poszczególnych pacjentów z przewidywanymi

Więcej na temat leczenia bólu

Wrz. 1, 2019 by

W odniesieniu do listów do redakcji (wydanie z 21 lipca) o znakomitym artykule Cleelanda i in. (3 marca wydanie), 2 byliśmy zaskoczeni, jako neurochirurdzy leczący przewlekły ból i ból z

Pseudolithiasis and Intractable Hiccups in a Boy Odbiór ceftriaksonu

Wrz. 1, 2019 by

10-letni chłopiec był hospitalizowany z powodu wysokiej gorączki i leczony dożylnie ceftriaksonem (50 mg na kilogram masy ciała na dzień). Po dwóch dniach kamica żółciowa została zdiagnozowana za pomocą badania