Czy wystepuje calkowity brak jednej nerki, czy jest ona tylko w stanie zaniku?

Wrz. 16, 2019 by

Objawy zapalne moga sie cofnac

Wrz. 13, 2019 by

Objawy zapalne mogą się cofnąć. Jeżeli jednak czynnik chorobotwórczy działa nadal, to objawy się wzmagają, pojawiają się wybroczyny i wreszcie włóknik. Wysięk włóknikowy zawiera dużo błon różnej wielkości, które są

Wysiek surowiczo-krwotoczny

Wrz. 13, 2019 by

Wysięk surowiczo-krwotoczny spostrzega się przeważnie w zapaleniu otrzewnej powstającym na tle miejscowego zaburzenia krążenia, np. w przypadku skrętu szypuły zakażonego guza jajnika, zadzierzgnienia jelita. Spotyka się go także w ostrej

Rzuca sie w oczy obliczenie Pokratesowe

Wrz. 12, 2019 by

Rzuca się w oczy obliczenie Pokratesowe. Czynność serca oraz tętno często już od samego początku choroby przyspieszają się, przeważnie powyżej 120, przy tym bardziej, im zapalenie jest bardziej rozlane, a

Zlepy i zrosty moga z czasem wsysac sie

Wrz. 12, 2019 by

W ciężkich przypadkach sprawa kończy się śmiercią, natomiast w lekkim zapaleniu może nastąpić wyzdrowienie. W toku choroby często tworzą się zlepy (zrostowe zapalenie otrzewnej, peritonitis adhaesiva), które przekształcają się z

Diete ogranicza sie wylacznie do pokarmów latwo strawnych

Wrz. 10, 2019 by

W niektórych zresztą przypadkach chorym sprawia większą ulgę ciepło na brzuch. Dietę ogranicza się wyłącznie do pokarmów łatwo strawnych, podawanych w małej ilości, a na początku choroby zezwala się tylko

Infekcji i sródnablonkowa neoplazja u kobiet AD 8

Wrz. 9, 2019 by

Stosunek liczbowy dla średnich geometrycznych typów HPV 6, 11, 16 i 18 wynosił od 0,80 do 1,19, przy stosunkach bliskich dla HPV-6 i 16, więcej niż dla HPV-18 i niższych

Enzalutamid w przerzutowym raku prostaty przed chemioterapia AD 4

Wrz. 8, 2019 by

Drugorzędowe punkty końcowe obejmują czas do rozpoczęcia chemioterapii cytotoksycznej, czas do wystąpienia pierwszego zdarzenia związanego ze szkieletem, najlepszą ogólną odpowiedź tkanki miękkiej, czas do progresji PSA i spadek poziomu PSA

Skuteczność i długoterminowe bezpieczeństwo szczepionki przeciwko dengi w regionach endemicznej choroby ad 8

Wrz. 4, 2019 by

Łączna skuteczność szczepionki w tej grupie wiekowej wynosiła 52,5%, z dolną granicą przedziału ufności 95% większą niż 0 (Figura 2A), w porównaniu ze skutecznością szczepionki 14,4% (95% CI, -111,0 do

Profilaktyczna profilaktyka na żądanie u mężczyzn w grupie wysokiego ryzyka zakażenia HIV-1 ad 7

Wrz. 2, 2019 by

Odkrycie to należy do największych obniżek ryzyka, które zgłoszono do tej pory, ale krótka obserwacja w naszym badaniu mogła zwiększyć prawdopodobieństwo nadmiernego oszacowania skuteczności, częściowo z powodu wysokiej początkowej adherencji19.