Obecnie stosujemy w leczeniu promienicy penicyline

Wrz. 18, 2019 by

W leczeniu promienicy stosowano również damie miejscowo siarczan miedzi w postaci zastrzyków. Ostatnio wprowadzono do leczenia promienicy sulfonamidy i wyniki są zachęcające. Podaje się doustnie w ilości 1 g co

Ropowica kalowa

Wrz. 17, 2019 by

WADY ROZWOJOWE NEREK

Wrz. 16, 2019 by

Rozpoznanie ustalamy za pomoca urografii dozylnej i pielografii wstepujacej

Wrz. 16, 2019 by

Rozpoznanie ustalamy za pomocą urografii dożylnej i pielografii wstępującej. Operacyjne usunięcie przemieszczonej i zmienionej wtórnie nerki przedstawia zazwyczaj duże trudności techniczne, wtedy zwłaszcza, gdy nerka znajduje się w miednicy małej

Leczenie zachowawcze

Wrz. 9, 2019 by

Chociaż widoki lecznicze są tym większe, im wcześniej zastosowano leczenie chirurgiczne, niemniej należy chorego przekazać chirurgowi nawet wtedy, gdy chory zgłasza się dopiero w okresie posuniętym choroby. Leczenie zachowawcze, prócz

Infekcja i sródnablonkowa neoplazja u kobiet AD 7

Wrz. 8, 2019 by

Populacja niezakażona HPV obejmowała tych, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki i którzy w dniu mieli negatywne wyniki w teście PCR dla 14 typów HPV, byli seronegatywni dla 9

Enzalutamid w przerzutowym raku prostaty przed chemioterapia AD 8

Wrz. 7, 2019 by

Korzyści z zastosowania enzalutamidu na przeżycie wolne od progresji radiologicznej obserwowano od pierwszej oceny 2 miesiące po randomizacji, spowodowały one względną redukcję 81% ryzyka progresji lub zgonu. Spójne korzyści zaobserwowano

Dezaktywacja mutacji w NPC1L1 i ochrona przed choroba wiencowa serca

Wrz. 7, 2019 by

Ezetymib obniża poziom cholesterolu o niskiej gęstości oraz lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) w osoczu, poprzez hamowanie aktywności białka Niemanna-Picka typu C1 (NPC1L1). Jednak nie wiadomo, czy takie hamowanie zmniejsza

Dezaktywacja mutacji w NPC1L1 i ochrona przed choroba wiencowa serca AD 4

Wrz. 6, 2019 by

Techniczna walidacja sekwencjonowania i genotypowania Aby ocenić dokładność metod sekwencjonowania nowej generacji, przeprowadziliśmy sekwencjonowanie Sangena na próbkach pobranych od wszystkich uczestników, którzy nosili inaktywujące mutacje w badaniu ATVB. Aby ocenić

Afrykanska trypanosomoza w Argentynie

Wrz. 6, 2019 by

65-letni mężczyzna został przyjęty do szpitala z czterodniową gorączką, astenią, bólami mięśni i bólem stawów. Fizyczne badanie wykazało dwie zmiany włókniste o średnicy 3 cm z płytkim owrzodzeniem w dolnych