Stan ogólny chorych na promienice w poczatkowym okresie choroby jest na ogól dobry

Wrz. 19, 2019 by

Skóra pokrywająca naciek przybiera kolor sino-czerwony, jest napięta i nieprzesuwalna. Na szczycie guzowatych uwypukleń tworzą się kraterowate przetoki, wydalające na zewnątrz raczej skąpą ilość surowiczo-krwawej zawartości, w której jest mniejsza

Ropowica kalowa

Wrz. 17, 2019 by

WADY ROZWOJOWE NEREK

Wrz. 16, 2019 by

W przypadkach, gdy odslaniamy jedna z polów nerki podkowiastej z powodu zakazonego wodonercza

Wrz. 15, 2019 by

Wysiek surowiczo-krwotoczny

Wrz. 13, 2019 by

Wysięk surowiczo-krwotoczny spostrzega się przeważnie w zapaleniu otrzewnej powstającym na tle miejscowego zaburzenia krążenia, np. w przypadku skrętu szypuły zakażonego guza jajnika, zadzierzgnienia jelita. Spotyka się go także w ostrej

Ostre rozlane zapalenie otrzewnej gonokoikowe

Wrz. 11, 2019 by

W innych przypadkach zapalenie pneumokokowe otrzewnej przeciąga się bez żadnej skłonności do wsysania się ropnego wysięku, natomiast z tendencją do wytworzenia się licznych komór wypełnionych ropą. Chory słabnie coraz bardziej,

Infekcja i sródnablonkowa neoplazja u kobiet AD 6

Wrz. 9, 2019 by

Wpływ szczepionki 9vHPV na występowanie przypadków raka szyjki macicy, jamy ustnej i pochwy oraz przewlekłej infekcji związanej z HPV. Zmodyfikowane analizy skuteczności w odniesieniu do zamierzonego leczenia przeprowadzono w punkcie

Enzalutamid w przerzutowym raku prostaty przed chemioterapia AD 2

Wrz. 9, 2019 by

Ten stan chorobowy, zwany opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego, prawie zawsze wiąże się ze wzrostem poziomów antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) w surowicy, co sugeruje, że choroba nadal jest

Enzalutamid w przerzutowym raku prostaty przed chemioterapia AD 6

Wrz. 8, 2019 by

Po dokonaniu oceny wyników skuteczności i bezpieczeństwa tymczasowej kopii płodu, komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zalecił wstrzymanie badania i zaoferowanie enzalutamidu zakwalifikowanym pacjentom otrzymującym placebo. Zaktualizowana analiza całkowitego czasu przeżycia

Dezaktywacja mutacji w NPC1L1 i ochrona przed choroba wiencowa serca

Wrz. 7, 2019 by

Ezetymib obniża poziom cholesterolu o niskiej gęstości oraz lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) w osoczu, poprzez hamowanie aktywności białka Niemanna-Picka typu C1 (NPC1L1). Jednak nie wiadomo, czy takie hamowanie zmniejsza