Posted by on 3 września 2019

Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę. Pełne szczegóły dotyczące projektu badania można znaleźć w protokole badania, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Kryteriami włączającymi były: status HIV-negatywny, wiek co najmniej 18 lat oraz płeć męska lub transseksualna wśród uczestników uprawiających seks z mężczyznami i którzy są w grupie wysokiego ryzyka zakażenia wirusem HIV (definiowane jako historia bez zabezpieczenia seksu analnego z co najmniej dwóch partnerów w ciągu ostatnich 6 miesięcy). Kryteria wykluczenia obejmowały pozytywne wyniki badań na obecność antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B, przewlekłe zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C, klirens kreatyniny poniżej 60 ml na minutę (zgodnie z oceną za pomocą równania Cockroft-Gault), poziom aminotransferazy alaninowej większy niż 2,5-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu i glikozurii lub białkomoczu powyżej 1+ na podstawie testu na prętowy mocz.
Randomizacja i procedury badania
Randomizację przeprowadzono za pomocą bloku o stałej wielkości 4 i podzielono na straty według kraju. Po włączeniu do badania, kwalifikujący się uczestnicy z HIV-ujemnym zostali przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymać albo TDF-FTC, albo placebo. Zastosowanie placebo zostało uznane za uzasadnione ze względu na niekonsekwentną skuteczność profilaktyki przedawkowania w poprzednich badaniach oraz umiarkowaną skuteczność profilaktyki przedawkowania w badaniu iPrex u mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami.
TDF-FTC podawano w postaci stałej kombinacji 300 mg TDF i 200 mg FTC na pigułkę. Uczestnicy zostali poinstruowani, aby przyjmowali dawkę nasycającą dwóch tabletek TDF-FTC lub placebo z pokarmem 2 do 24 godzin przed seksem, a następnie trzecią tabletkę 24 godziny po pierwszym przyjęciu leku i czwartą tabletkę 24 godziny później. W przypadku wielokrotnych kolejnych epizodów współżycia seksualnego uczestnicy zostali poinstruowani, aby przyjmowali jedną tabletkę dziennie do ostatniego stosunku płciowego, a następnie przyjmowali dwie pigułki poekspozycyjne. Po wznowieniu profilaktyki przedwczesnej ekspozycji uczestnicy zostali pouczeni, aby przyjmowali dawkę nasycającą dwóch tabletek, chyba że ostatnie pobranie leku było mniej niż tydzień wcześniej, w którym to przypadku zostali poinstruowani, aby wziąć tylko jedną tabletkę.
Wizyty badawcze zaplanowano 4 i 8 tygodni po przyjęciu, a następnie co 8 tygodni. Każda wizyta obejmowała dozowanie leku za pomocą wystarczającej ilości pigułek, aby pokryć codzienne stosowanie TDF-FTC lub placebo między wizytami, liczeniem pigułek i doradztwem przy przyjmowaniu, badaniem surowicy pod kątem HIV-1 i HIV-2 oraz analizami biochemicznymi. Przed każdą wizytą uczestnicy byli proszeni o wypełnienie w domu wywiadu zorganizowanego komputerowo w celu zebrania informacji na temat cech socjodemograficznych, używania alkoholu i narkotyków rekreacyjnych, zachowań seksualnych i przestrzegania profilaktyki przedwczesnego narażenia podczas ostatniego stosunku seksualnego.
Standardowe interwencje prewencyjne
Podczas każdej zaplanowanej wizyty uczestnicy otrzymywali kompleksowy pakiet usług profilaktycznych, w tym ukierunkowane na pacjenta, interaktywne doradztwo zgodnie z modelem zmniejszania ryzyka RESPECT przeprowadzonym przez członka społeczności, bezpłatne prezerwatywy i żele oraz diagnozowanie i leczenie infekcji przenoszonych drogą płciową .15 Doradcy rówieśniczy byli również dostępni między wizytami w celu zaspokajania potrzeb uczestników i wzmacniania przestrzegania zaleceń lekarskich
[patrz też: rozlane zapalenie otrzewnej, enzalutamid, przerost prawej komory ]

 1. Jadwiga
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: serum do włosów[…]

 2. Mr. 44
  19 stycznia 2019

  Hipokryzja i pomroczność świadoma

 3. Kacper
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: aparat ortodontyczny Kraków[…]

 4. Eryk
  23 stycznia 2019

  Takie bóle nie są przyjemne

Powiązane tematy z artykułem: enzalutamid przerost prawej komory rozlane zapalenie otrzewnej

Posted by on 3 września 2019

Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę. Pełne szczegóły dotyczące projektu badania można znaleźć w protokole badania, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Kryteriami włączającymi były: status HIV-negatywny, wiek co najmniej 18 lat oraz płeć męska lub transseksualna wśród uczestników uprawiających seks z mężczyznami i którzy są w grupie wysokiego ryzyka zakażenia wirusem HIV (definiowane jako historia bez zabezpieczenia seksu analnego z co najmniej dwóch partnerów w ciągu ostatnich 6 miesięcy). Kryteria wykluczenia obejmowały pozytywne wyniki badań na obecność antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B, przewlekłe zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C, klirens kreatyniny poniżej 60 ml na minutę (zgodnie z oceną za pomocą równania Cockroft-Gault), poziom aminotransferazy alaninowej większy niż 2,5-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu i glikozurii lub białkomoczu powyżej 1+ na podstawie testu na prętowy mocz.
Randomizacja i procedury badania
Randomizację przeprowadzono za pomocą bloku o stałej wielkości 4 i podzielono na straty według kraju. Po włączeniu do badania, kwalifikujący się uczestnicy z HIV-ujemnym zostali przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymać albo TDF-FTC, albo placebo. Zastosowanie placebo zostało uznane za uzasadnione ze względu na niekonsekwentną skuteczność profilaktyki przedawkowania w poprzednich badaniach oraz umiarkowaną skuteczność profilaktyki przedawkowania w badaniu iPrex u mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami.
TDF-FTC podawano w postaci stałej kombinacji 300 mg TDF i 200 mg FTC na pigułkę. Uczestnicy zostali poinstruowani, aby przyjmowali dawkę nasycającą dwóch tabletek TDF-FTC lub placebo z pokarmem 2 do 24 godzin przed seksem, a następnie trzecią tabletkę 24 godziny po pierwszym przyjęciu leku i czwartą tabletkę 24 godziny później. W przypadku wielokrotnych kolejnych epizodów współżycia seksualnego uczestnicy zostali poinstruowani, aby przyjmowali jedną tabletkę dziennie do ostatniego stosunku płciowego, a następnie przyjmowali dwie pigułki poekspozycyjne. Po wznowieniu profilaktyki przedwczesnej ekspozycji uczestnicy zostali pouczeni, aby przyjmowali dawkę nasycającą dwóch tabletek, chyba że ostatnie pobranie leku było mniej niż tydzień wcześniej, w którym to przypadku zostali poinstruowani, aby wziąć tylko jedną tabletkę.
Wizyty badawcze zaplanowano 4 i 8 tygodni po przyjęciu, a następnie co 8 tygodni. Każda wizyta obejmowała dozowanie leku za pomocą wystarczającej ilości pigułek, aby pokryć codzienne stosowanie TDF-FTC lub placebo między wizytami, liczeniem pigułek i doradztwem przy przyjmowaniu, badaniem surowicy pod kątem HIV-1 i HIV-2 oraz analizami biochemicznymi. Przed każdą wizytą uczestnicy byli proszeni o wypełnienie w domu wywiadu zorganizowanego komputerowo w celu zebrania informacji na temat cech socjodemograficznych, używania alkoholu i narkotyków rekreacyjnych, zachowań seksualnych i przestrzegania profilaktyki przedwczesnego narażenia podczas ostatniego stosunku seksualnego.
Standardowe interwencje prewencyjne
Podczas każdej zaplanowanej wizyty uczestnicy otrzymywali kompleksowy pakiet usług profilaktycznych, w tym ukierunkowane na pacjenta, interaktywne doradztwo zgodnie z modelem zmniejszania ryzyka RESPECT przeprowadzonym przez członka społeczności, bezpłatne prezerwatywy i żele oraz diagnozowanie i leczenie infekcji przenoszonych drogą płciową .15 Doradcy rówieśniczy byli również dostępni między wizytami w celu zaspokajania potrzeb uczestników i wzmacniania przestrzegania zaleceń lekarskich
[patrz też: rozlane zapalenie otrzewnej, enzalutamid, przerost prawej komory ]

 1. Jadwiga
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: serum do włosów[…]

 2. Mr. 44
  19 stycznia 2019

  Hipokryzja i pomroczność świadoma

 3. Kacper
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: aparat ortodontyczny Kraków[…]

 4. Eryk
  23 stycznia 2019

  Takie bóle nie są przyjemne

Powiązane tematy z artykułem: enzalutamid przerost prawej komory rozlane zapalenie otrzewnej