Posted by on 2 września 2019

Uczestnictwo w wizytach w przychodniach jest pokazywane kwartalnie dla wszystkich uczestników, którzy pozostali w badaniu. Wizyty badawcze zaplanowano 4 i 8 tygodni po przyjęciu, a następnie co 8 tygodni. FTC oznacza emtrycytabinę. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestników na początku badania. Od 22 lutego 2012 r., Do 23 października 2014 r., Przesiewaliśmy 445 uczestników w siedmiu ośrodkach badawczych (sześć we Francji i jednym w Kanadzie), które zostały kolejno otwarte podczas badania . Spośród 414 uczestników, którzy zostali poddani randomizacji, 400 pacjentów, którzy zostali następnie poddani badaniu z wynikiem ujemnym na zakażenie HIV, zostało zapisanych i obserwowanych podczas okresu badania (ryc. 1). Wyjściowa charakterystyka uczestników badania była podobna w obu grupach (tabela 1). Spośród 400 uczestników 56 (14%) (31 w grupie TDF-FTC i 25 w grupie placebo, P = 0,37) otrzymało profilaktykę poekspozycyjną w okresie badania.
Retencja była dobra w okresie badania, z powodu przedwczesnego przerwania badania przez 49 uczestników (12%), w sumie 431,3 osobolat obserwacji w celu oceny częstości występowania zakażenia HIV-1 po zapisaniu, z medianą – 9,3 miesiąca (odległość międzykwartylowa od 4,9 do 20,6).
Przestrzeganie zaleceń lekarskich
Rycina 2. Rycina 2. Wzory pigułki Stosowanie na podstawie wizyt klinicznych w okresie badania. Pokazano liczbę dawek TDF-FTC (panel A) i placebo (panel B), które zostały podjęte podczas 32-miesięcznego badania okres (od M1 do M32). Podczas każdej wizyty określono sześć kategorii zażywania pigułek: bez użycia pigułek lub brakujących danych, od do 4 tabletek, od 5 do 11 tabletek, od 12 do 18 tabletek, od 19 do 25 tabletek i od 26 do 30 tabletek. Każdy kolorowy pasek reprezentuje pojedynczego pacjenta; czas trwania obserwacji zależy od czasu rejestracji.
Uczestnicy przyjmowali medianę 15 tabletek (zakres międzykwartylny, 11 do 21) na miesiąc w grupie TDF-FTC i 15 tabletek (zakres międzykwartylny, 9 do 21) na miesiąc w grupie placebo (P = 0,57) (ryc. S1 w Dodatku Uzupełniającym, dostępnym pod adresem). Indywidualne wzorce stosowania pigułek wykazały dużą zmienność między pacjentami i pacjentami w czasie (ryc. 2).
Mierzono także stężenia tenofowiru i FTC w osoczu dla pierwszych 113 uczestników, którzy zostali zapisani (ryc. S2A i S2B w dodatkowym dodatku). W grupie TDF-FTC wskaźniki wykrywania wyniosły odpowiednio 86% dla tenofowiru i 82% dla FTC, co było zgodne z przyjęciem każdego leku w poprzednim tygodniu. Tenofowir i FTC wykryto również u 8 uczestników grupy placebo, z których 3 otrzymywało profilaktykę poekspozycyjną.
Wreszcie, wykorzystaliśmy wspomagane komputerowo uporządkowane wywiady do analizy własnych raportów dotyczących stosowania profilaktyki przedawkowania podczas ostatniego stosunku seksualnego. Ogółem 28% uczestników nie przyjmowało TDF-FTC lub placebo, 29% przyjmowało przypisany lek w dawce suboptymalnej, a 43% prawidłowo przyjmowało przypisany lek (Tabela
Zachowanie seksualne
Praktyki seksualne nie zmieniły się ogólnie wśród uczestników podczas okresu badania w porównaniu z poziomem podstawowym (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym). Nie było znaczących różnic między grupami w całkowitej liczbie epizodów stosunków płciowych na 4 tygodnie przed wizytami (p = 0,07), w proporcji epizodów odbytniczego stosunku analnego bez prezerwatyw (p = 0,40) lub w proporcji odcinków seksu analnego bez prezerwatyw podczas ostatniego stosunku płciowego (p = 0,90)
[więcej w: bonimex, dynia71, terminy turnusów sanatoryjnych nfz 2015 ]

 1. Hightower
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: opinie medyczne[…]

 2. Jacek
  15 stycznia 2019

  Myślę, że warto się skonsultować z lekarzem czy nadal to polecają

 3. Juliusz
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu rtg zęba Gliwice[…]

 4. Thrasher
  19 stycznia 2019

  Alergia na białka mleka krowiego

 5. Róża
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: gabinet psychologiczny[…]

 6. Shadow Chaser
  23 stycznia 2019

  Zobaczcie czego ucza w medyku

Powiązane tematy z artykułem: bonimex dynia71 terminy turnusów sanatoryjnych nfz 2015

Posted by on 2 września 2019

Uczestnictwo w wizytach w przychodniach jest pokazywane kwartalnie dla wszystkich uczestników, którzy pozostali w badaniu. Wizyty badawcze zaplanowano 4 i 8 tygodni po przyjęciu, a następnie co 8 tygodni. FTC oznacza emtrycytabinę. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestników na początku badania. Od 22 lutego 2012 r., Do 23 października 2014 r., Przesiewaliśmy 445 uczestników w siedmiu ośrodkach badawczych (sześć we Francji i jednym w Kanadzie), które zostały kolejno otwarte podczas badania . Spośród 414 uczestników, którzy zostali poddani randomizacji, 400 pacjentów, którzy zostali następnie poddani badaniu z wynikiem ujemnym na zakażenie HIV, zostało zapisanych i obserwowanych podczas okresu badania (ryc. 1). Wyjściowa charakterystyka uczestników badania była podobna w obu grupach (tabela 1). Spośród 400 uczestników 56 (14%) (31 w grupie TDF-FTC i 25 w grupie placebo, P = 0,37) otrzymało profilaktykę poekspozycyjną w okresie badania.
Retencja była dobra w okresie badania, z powodu przedwczesnego przerwania badania przez 49 uczestników (12%), w sumie 431,3 osobolat obserwacji w celu oceny częstości występowania zakażenia HIV-1 po zapisaniu, z medianą – 9,3 miesiąca (odległość międzykwartylowa od 4,9 do 20,6).
Przestrzeganie zaleceń lekarskich
Rycina 2. Rycina 2. Wzory pigułki Stosowanie na podstawie wizyt klinicznych w okresie badania. Pokazano liczbę dawek TDF-FTC (panel A) i placebo (panel B), które zostały podjęte podczas 32-miesięcznego badania okres (od M1 do M32). Podczas każdej wizyty określono sześć kategorii zażywania pigułek: bez użycia pigułek lub brakujących danych, od do 4 tabletek, od 5 do 11 tabletek, od 12 do 18 tabletek, od 19 do 25 tabletek i od 26 do 30 tabletek. Każdy kolorowy pasek reprezentuje pojedynczego pacjenta; czas trwania obserwacji zależy od czasu rejestracji.
Uczestnicy przyjmowali medianę 15 tabletek (zakres międzykwartylny, 11 do 21) na miesiąc w grupie TDF-FTC i 15 tabletek (zakres międzykwartylny, 9 do 21) na miesiąc w grupie placebo (P = 0,57) (ryc. S1 w Dodatku Uzupełniającym, dostępnym pod adresem). Indywidualne wzorce stosowania pigułek wykazały dużą zmienność między pacjentami i pacjentami w czasie (ryc. 2).
Mierzono także stężenia tenofowiru i FTC w osoczu dla pierwszych 113 uczestników, którzy zostali zapisani (ryc. S2A i S2B w dodatkowym dodatku). W grupie TDF-FTC wskaźniki wykrywania wyniosły odpowiednio 86% dla tenofowiru i 82% dla FTC, co było zgodne z przyjęciem każdego leku w poprzednim tygodniu. Tenofowir i FTC wykryto również u 8 uczestników grupy placebo, z których 3 otrzymywało profilaktykę poekspozycyjną.
Wreszcie, wykorzystaliśmy wspomagane komputerowo uporządkowane wywiady do analizy własnych raportów dotyczących stosowania profilaktyki przedawkowania podczas ostatniego stosunku seksualnego. Ogółem 28% uczestników nie przyjmowało TDF-FTC lub placebo, 29% przyjmowało przypisany lek w dawce suboptymalnej, a 43% prawidłowo przyjmowało przypisany lek (Tabela
Zachowanie seksualne
Praktyki seksualne nie zmieniły się ogólnie wśród uczestników podczas okresu badania w porównaniu z poziomem podstawowym (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym). Nie było znaczących różnic między grupami w całkowitej liczbie epizodów stosunków płciowych na 4 tygodnie przed wizytami (p = 0,07), w proporcji epizodów odbytniczego stosunku analnego bez prezerwatyw (p = 0,40) lub w proporcji odcinków seksu analnego bez prezerwatyw podczas ostatniego stosunku płciowego (p = 0,90)
[więcej w: bonimex, dynia71, terminy turnusów sanatoryjnych nfz 2015 ]

 1. Hightower
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: opinie medyczne[…]

 2. Jacek
  15 stycznia 2019

  Myślę, że warto się skonsultować z lekarzem czy nadal to polecają

 3. Juliusz
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu rtg zęba Gliwice[…]

 4. Thrasher
  19 stycznia 2019

  Alergia na białka mleka krowiego

 5. Róża
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: gabinet psychologiczny[…]

 6. Shadow Chaser
  23 stycznia 2019

  Zobaczcie czego ucza w medyku

Powiązane tematy z artykułem: bonimex dynia71 terminy turnusów sanatoryjnych nfz 2015