Posted by on 1 września 2019

Dane zebrano z diety dla dwóch porównań czynnikowych: niska zawartość tłuszczu w porównaniu z wysoką zawartością tłuszczu i średnia zawartość białka w porównaniu z wysoką ilością białka. Analiza obejmowała również porównanie dwóch z czterech diet, diety o najniższej zawartości węglowodanów i diety o najwyższej zawartości węglowodanów, i objęła test na trend na czterech poziomach węglowodanów. Wpływ poziomów białka, tłuszczu i węglowodanów oceniano niezależnie, stosując t-testy z dwiema próbkami przy dwustronnym poziomie istotności 0,05. Przeprowadzono eksploracyjne analizy post hoc z progowymi wartościami utraty masy jako wyniki, z korektą Bonferroniego dla wielokrotnych porównań. Powiązania między przestrzeganiem celów dotyczących tłuszczu i białka a utratą masy zostały również zbadane w analizach post hoc (patrz Metody w dodatkowym dodatku). Przeprowadziliśmy analizę zamiaru leczenia, w której długotrwała utrata masy ciała dla osób, które wycofały się z badania wcześnie (po co najmniej 6 miesiącach uczestnictwa) została przypisana na podstawie dawki 0,3 kg miesięcznie odzyskanej wagi34 oraz dawkę 0,3 cm na miesiąc odzyskanego obwodu talii po wycofaniu (patrz Metody w dodatkowym dodatku). Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy również analizowano zgodnie z zasadą zamiaru leczenia, przy zerowej zmianie w stosunku do wartości wyjściowej przypisanej dla brakujących danych. Badanie zostało przeprowadzone, aby wykryć utratę masy ciała o wartości 1,67 kg, w zależności od poziomu białka lub tłuszczu w diecie w ciągu 2 lat, przy założeniu, że wskaźnik wycofania wynosi 40%.
Wyniki
Uczestnicy
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka uczestników badania. Z 1638 uczestników, którzy zostali poddani badaniu przesiewowemu, 811 (50%) zostało losowo przydzielonych do diety, a 645 (80% wyznaczonych) ukończyło badanie (tj. pomiar wagi po 2 latach) (ryc. w dodatkowym dodatku). Wyjściowa charakterystyka była podobna wśród uczestników przypisanych do czterech diet oraz między tymi, którzy zostali przypisani do diety a tymi, którzy ukończyli badanie (Tabela 1).
Utrata wagi
Rycina 1. Rycina 1. Średnia zmiana masy ciała i obwodu talii od wartości początkowej do 2 lat w zależności od zawartości makroskładników odżywczych. Stałe bary reprezentują wysokobiałkową, wysokotłuszczową lub wysokowęglowodanową dietę. Otwarte słupki reprezentują dietę o średniej zawartości białka, o niskiej zawartości tłuszczu lub o niskiej zawartości węglowodanów. T bary oznaczają błędy standardowe. Panele A i C pokazują zmianę masy ciała i zmianę obwodu talii odpowiednio dla wszystkich uczestników losowo przypisanych do diety (w sumie 811); brakujące dane zostały przypisane. Łącznie 403 uczestników zostało przydzielonych do diety wysokobiałkowej, a 408 do diety średnio-białkowej, 405 osób zostało przydzielonych do diety wysokotłuszczowej, a 406 do diety niskotłuszczowej, a 204 do diety o największej zawartości węglowodanów. i 201 do diety o najniższej zawartości węglowodanów. Panel B pokazuje zmianę masy ciała dla 645 uczestników, którzy przeprowadzili pomiary po 2 latach. Spośród tych uczestników 325 zostało przydzielonych do diety wysokobiałkowej, a 320 do diety średnio-białkowej, 319 zostało przypisanych do diety o wysokiej zawartości tłuszczu, a 326 do diety o niskiej zawartości tłuszczu, a 169 zostało przypisanych do diety o najwyższej zawartości węglowodanów. i 168 do diety o najniższej zawartości węglowodanów
[podobne: consus białystok, aparat ortodontyczny ruchomy cena, enzalutamid cena ]

 1. Sofa King
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Badania USG ciąży Warszawa[…]

 2. Chocolate Thunder
  19 stycznia 2019

  Też podejrzewam u siebie nietolerancję laktozy

 3. Overrun
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: stomatolog Warszawa[…]

 4. Neophyte Believer
  23 stycznia 2019

  Jak pojwi się problem to najlepiej iśc z nim do specjalisty

Powiązane tematy z artykułem: aparat ortodontyczny ruchomy cena consus białystok enzalutamid cena

Posted by on 1 września 2019

Dane zebrano z diety dla dwóch porównań czynnikowych: niska zawartość tłuszczu w porównaniu z wysoką zawartością tłuszczu i średnia zawartość białka w porównaniu z wysoką ilością białka. Analiza obejmowała również porównanie dwóch z czterech diet, diety o najniższej zawartości węglowodanów i diety o najwyższej zawartości węglowodanów, i objęła test na trend na czterech poziomach węglowodanów. Wpływ poziomów białka, tłuszczu i węglowodanów oceniano niezależnie, stosując t-testy z dwiema próbkami przy dwustronnym poziomie istotności 0,05. Przeprowadzono eksploracyjne analizy post hoc z progowymi wartościami utraty masy jako wyniki, z korektą Bonferroniego dla wielokrotnych porównań. Powiązania między przestrzeganiem celów dotyczących tłuszczu i białka a utratą masy zostały również zbadane w analizach post hoc (patrz Metody w dodatkowym dodatku). Przeprowadziliśmy analizę zamiaru leczenia, w której długotrwała utrata masy ciała dla osób, które wycofały się z badania wcześnie (po co najmniej 6 miesiącach uczestnictwa) została przypisana na podstawie dawki 0,3 kg miesięcznie odzyskanej wagi34 oraz dawkę 0,3 cm na miesiąc odzyskanego obwodu talii po wycofaniu (patrz Metody w dodatkowym dodatku). Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy również analizowano zgodnie z zasadą zamiaru leczenia, przy zerowej zmianie w stosunku do wartości wyjściowej przypisanej dla brakujących danych. Badanie zostało przeprowadzone, aby wykryć utratę masy ciała o wartości 1,67 kg, w zależności od poziomu białka lub tłuszczu w diecie w ciągu 2 lat, przy założeniu, że wskaźnik wycofania wynosi 40%.
Wyniki
Uczestnicy
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka uczestników badania. Z 1638 uczestników, którzy zostali poddani badaniu przesiewowemu, 811 (50%) zostało losowo przydzielonych do diety, a 645 (80% wyznaczonych) ukończyło badanie (tj. pomiar wagi po 2 latach) (ryc. w dodatkowym dodatku). Wyjściowa charakterystyka była podobna wśród uczestników przypisanych do czterech diet oraz między tymi, którzy zostali przypisani do diety a tymi, którzy ukończyli badanie (Tabela 1).
Utrata wagi
Rycina 1. Rycina 1. Średnia zmiana masy ciała i obwodu talii od wartości początkowej do 2 lat w zależności od zawartości makroskładników odżywczych. Stałe bary reprezentują wysokobiałkową, wysokotłuszczową lub wysokowęglowodanową dietę. Otwarte słupki reprezentują dietę o średniej zawartości białka, o niskiej zawartości tłuszczu lub o niskiej zawartości węglowodanów. T bary oznaczają błędy standardowe. Panele A i C pokazują zmianę masy ciała i zmianę obwodu talii odpowiednio dla wszystkich uczestników losowo przypisanych do diety (w sumie 811); brakujące dane zostały przypisane. Łącznie 403 uczestników zostało przydzielonych do diety wysokobiałkowej, a 408 do diety średnio-białkowej, 405 osób zostało przydzielonych do diety wysokotłuszczowej, a 406 do diety niskotłuszczowej, a 204 do diety o największej zawartości węglowodanów. i 201 do diety o najniższej zawartości węglowodanów. Panel B pokazuje zmianę masy ciała dla 645 uczestników, którzy przeprowadzili pomiary po 2 latach. Spośród tych uczestników 325 zostało przydzielonych do diety wysokobiałkowej, a 320 do diety średnio-białkowej, 319 zostało przypisanych do diety o wysokiej zawartości tłuszczu, a 326 do diety o niskiej zawartości tłuszczu, a 169 zostało przypisanych do diety o najwyższej zawartości węglowodanów. i 168 do diety o najniższej zawartości węglowodanów
[podobne: consus białystok, aparat ortodontyczny ruchomy cena, enzalutamid cena ]

 1. Sofa King
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Badania USG ciąży Warszawa[…]

 2. Chocolate Thunder
  19 stycznia 2019

  Też podejrzewam u siebie nietolerancję laktozy

 3. Overrun
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: stomatolog Warszawa[…]

 4. Neophyte Believer
  23 stycznia 2019

  Jak pojwi się problem to najlepiej iśc z nim do specjalisty

Powiązane tematy z artykułem: aparat ortodontyczny ruchomy cena consus białystok enzalutamid cena