Skuteczność i długoterminowe bezpieczeństwo szczepionki przeciwko dengi w regionach endemicznej choroby ad

Wrz. 5, 2019 by

Przegląd fazy obserwacji i długoterminowej fazy kontrolnej badań klinicznych CYD-TDV dla kandydatów. CYD-TDV jest kandydatką rekombinowaną, żywą, atenuowaną, tetrawalentną szczepionką przeciw dengi ocenianą w randomizowanej skuteczności w dwóch fazach 3.

Skuteczność i długoterminowe bezpieczeństwo szczepionki przeciwko dengi w regionach endemicznej choroby

Wrz. 5, 2019 by

Czterowartościowa szczepionka dla kandydata jest oceniana w trzech badaniach klinicznych z udziałem ponad 35 000 dzieci w wieku od 2 do 16 lat w krajach Azji i Pacyfiku oraz Ameryki

Faza 3 Randomizowana próba nikotynamidu w chemoprewencji raka skóry ad 8

Wrz. 5, 2019 by

Randomizowane, kontrolowane badanie z udziałem 240 pacjentów wykazało, że leczenie niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym celekoksybem wiązało się ze znacznie niższym odsetkiem nowych nieczerniakowych nowotworów skóry niż placebo, ale nie był to

Ból w kciuku zwiazany z choroba pluc

Wrz. 5, 2019 by

59-letni mężczyzna przedstawił 6-tygodniową historię bólu kciuka. Poinformował także o kaszlu, utracie wagi i historii ciężkiego palenia. Badanie fizykalne wykazało obrzęk, zaczerwienienie i tkliwość w obrębie pierwszej prawej kości śródręcza

Skuteczność i długoterminowe bezpieczeństwo szczepionki przeciwko dengi w regionach endemicznej choroby ad 8

Wrz. 4, 2019 by

Łączna skuteczność szczepionki w tej grupie wiekowej wynosiła 52,5%, z dolną granicą przedziału ufności 95% większą niż 0 (Figura 2A), w porównaniu ze skutecznością szczepionki 14,4% (95% CI, -111,0 do

Skuteczność i długoterminowe bezpieczeństwo szczepionki przeciwko dengi w regionach endemicznej choroby ad 7

Wrz. 4, 2019 by

Nie obserwowano klinicznie istotnych różnic w częstości występowania różnych objawów przedmiotowych i podmiotowych u hospitalizowanych uczestników pomiędzy fazą nadzoru skuteczności a długofalową fazą kontrolną w którymkolwiek z badań lub pomiędzy

Skuteczność i długoterminowe bezpieczeństwo szczepionki przeciwko dengi w regionach endemicznej choroby ad 6

Wrz. 4, 2019 by

Tendencja ta nie była obserwowana w badaniu CYD15 (tabela 1). W czwartym roku badania CYD57 względne ryzyko wśród uczestników w wieku 9 lat lub starszych było podobne jak w roku

Skuteczność i długoterminowe bezpieczeństwo szczepionki przeciwko dengi w regionach endemicznej choroby ad 5

Wrz. 4, 2019 by

Nie obserwowano klinicznie istotnych różnic w częstości występowania objawów przedmiotowych i podmiotowych między grupą kontrolną a szczepionką, co sugeruje, że nie było zmian związanych ze szczepionką w obrazie klinicznym hospitalizowanych

Skuteczność i długoterminowe bezpieczeństwo szczepionki przeciwko dengi w regionach endemicznej choroby czesc 4

Wrz. 4, 2019 by

Obliczono współczynniki zapadalności (wyrażone w procentach) jako liczbę uczestników, którzy mieli co najmniej jedno zdarzenie podzielone przez liczbę uczestników obecnych na początku okresu badania. Ponieważ dane zbierano przez 11 miesięcy

Profilaktyczna profilaktyka na żądanie u mężczyzn w grupie wysokiego ryzyka zakażenia HIV-1 cd

Wrz. 3, 2019 by

Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B zostały zaoferowane wszystkim uczestnikom, którzy byli narażeni na te infekcje. Po włączeniu do badania i co 6 miesięcy uczestnicy przeszukali pod