Posted by on 18 września 2018

Niska liczba białych krwinek w krwi ze znacznym przesunięciem ich wzoru w lewo rokuje źle, natomiast wyraźna hiperleocytoza z nieznacznym przesunięciem w lewo świadczy o dobrym oddziaływaniu ustroju. Zwłaszcza źle rokuje zapalenie posocznicze, szczególnie- posocznica otrzewna, oraz ostre zapalenie na tle rozległego przedziurawienia. Chory może umrzeć już po upływie kilku dni, a w bardzo ostrym zapaleniu nawet po kilku godzinach. Znacznie rzadziej zapalenie otrzewnej przewleka się kończąc się śmiercią po 1-2 tygodniach. Bardzo rzadko przebieg bywa pomyślniejszy. Mianowicie ostre objawy chorobowe nieco – łagodnieją, część wysięku wsysa się, a pozostała otorbia się, tworząc nieraz liczne komory wypełnione ropą. Chory gorączkuje nadal i słabnie coraz bardziej, pozostając pod groźbą przebicia się ropy do wolnej jamy otrzewnej i następowego ostrego zapalenia otrzewnej. W wypadku pomyślnym ropa może opróżnić się na zewnątrz lub do przewodu pokarmowego. Lecz i w tych przypadkach zupełne wyzdrowienie nie następuje, gdyż zapalenie otrzewnej pozostawia zrosty otrzewne, które mogą być przyczyną ciężkich dolegliwości. Rokowanie jest gorsze w wieku dziecięcym i podeszłym oraz u osób nad używających napojów wyskokowych. Najpomyślniej rokuje co do życia ostre zapalenie otrzewnej genekokowe, pomimo ciężkich objawów początkowych. Zapobieganie ostremu rozlanemu zapaleniu otrzewnej polega na starannym leczeniu chorób, które mogą wikłać się ostrym zapaleniem otrzewnej, oraz na unikaniu czynników uszkadzających otrzewną. Leczenie w ostrym rozlanym zapaleniu otrzewnej jest zasadniczo chirurgiczne. Leczenie zachowawcze stosuje się jedynie w zapaleniu gonokokowym. Leczenie chirurgiczne powinno być zastosowane jak najwcześniej, już w okresie początkowym, szanse bowiem leczenia szybko i wybitnie maleją w miarę opóźnienia zabiegu operacyjnego. Wielkim błędem jest zwlekać do czasu, aż pojawią się wszystkie objawy zapalenia otrzewnej. Każda godzina może stanowić o życiu chorego. [podobne: znajdź lek w aptece, przekłuwanie uszu pielęgnacja, ostre zapalenie otrzewnej ]

Powiązane tematy z artykułem: ostre zapalenie otrzewnej przekłuwanie uszu pielęgnacja znajdź lek w aptece

Posted by on 18 września 2018

Niska liczba białych krwinek w krwi ze znacznym przesunięciem ich wzoru w lewo rokuje źle, natomiast wyraźna hiperleocytoza z nieznacznym przesunięciem w lewo świadczy o dobrym oddziaływaniu ustroju. Zwłaszcza źle rokuje zapalenie posocznicze, szczególnie- posocznica otrzewna, oraz ostre zapalenie na tle rozległego przedziurawienia. Chory może umrzeć już po upływie kilku dni, a w bardzo ostrym zapaleniu nawet po kilku godzinach. Znacznie rzadziej zapalenie otrzewnej przewleka się kończąc się śmiercią po 1-2 tygodniach. Bardzo rzadko przebieg bywa pomyślniejszy. Mianowicie ostre objawy chorobowe nieco – łagodnieją, część wysięku wsysa się, a pozostała otorbia się, tworząc nieraz liczne komory wypełnione ropą. Chory gorączkuje nadal i słabnie coraz bardziej, pozostając pod groźbą przebicia się ropy do wolnej jamy otrzewnej i następowego ostrego zapalenia otrzewnej. W wypadku pomyślnym ropa może opróżnić się na zewnątrz lub do przewodu pokarmowego. Lecz i w tych przypadkach zupełne wyzdrowienie nie następuje, gdyż zapalenie otrzewnej pozostawia zrosty otrzewne, które mogą być przyczyną ciężkich dolegliwości. Rokowanie jest gorsze w wieku dziecięcym i podeszłym oraz u osób nad używających napojów wyskokowych. Najpomyślniej rokuje co do życia ostre zapalenie otrzewnej genekokowe, pomimo ciężkich objawów początkowych. Zapobieganie ostremu rozlanemu zapaleniu otrzewnej polega na starannym leczeniu chorób, które mogą wikłać się ostrym zapaleniem otrzewnej, oraz na unikaniu czynników uszkadzających otrzewną. Leczenie w ostrym rozlanym zapaleniu otrzewnej jest zasadniczo chirurgiczne. Leczenie zachowawcze stosuje się jedynie w zapaleniu gonokokowym. Leczenie chirurgiczne powinno być zastosowane jak najwcześniej, już w okresie początkowym, szanse bowiem leczenia szybko i wybitnie maleją w miarę opóźnienia zabiegu operacyjnego. Wielkim błędem jest zwlekać do czasu, aż pojawią się wszystkie objawy zapalenia otrzewnej. Każda godzina może stanowić o życiu chorego. [podobne: znajdź lek w aptece, przekłuwanie uszu pielęgnacja, ostre zapalenie otrzewnej ]

Powiązane tematy z artykułem: ostre zapalenie otrzewnej przekłuwanie uszu pielęgnacja znajdź lek w aptece