Celowanie w CD38 za pomocą Daratumumabu w monoterapii szpiczaka mnogiego ad 5

Wyniki z części podano w dodatkowym dodatku. Podstawowa charakterystyka pacjentów, którzy zostali zapisani w częściach i 2, została opisana, odpowiednio, w tabeli S2 w dodatkowym dodatku i w tabeli 1. Pacjenci w części 2 byli ciężko leczeni, z medianą 4 (zakres od 3 do 10) uprzednich terapii w kohorcie, która otrzymała 8 mg na kilogram i 4 (zakres, 2 do 12) wcześniejszych terapii ...

Celowanie w CD38 za pomocą Daratumumabu w monoterapii szpiczaka mnogiego ad 8

Poziom komórek osocza w szpiku kostnym u 3 pacjentów z odpowiedzią w kohorcie, która otrzymywał 8 mg na kilogram, wynosił poniżej 5% na początku badania i na pierwszym pomiarze po linii. Łącznie 13 z 15 pacjentów z odpowiedzią w kohorcie, która otrzymała 16 mg na kilogram, miało dane, które można było ocenić, a pacjenci mieli albo zmniejszenie poziomu komórek plazmatycznych w...

Obraz kliniczny nie zawsze jednak jest tak wyrazny

Rozpoznanie staje się pewne, gdy do drugiego dołączają się wybitna uciskowa bolesność brzucha, dodatni objaw Blumberga, zatrzymanie wiatrów i stolców, a w okresie drugim - oblicze hipokratesowe, tętno przyśpieszone, małe, miękkie i w ogóle objawy zapadu z niższą ciepłotą ciała w pasze w stosunku do ciepłoty w odbytnicy. Obraz kliniczny nie zawsze jednak jest tak wyraźny, by ...

Tarczowe mechanizmy hamulcowe

W niektórych badaniach wykazano, że profilaktyka przedawkowania przeciwretrowirusowego zmniejsza ryzyko zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności typu (HIV-1), ale w badaniach pojawiły się sprzeczne wyniki, prawdopodobnie ze względu na trudności związane z przestrzeganiem codziennego schematu leczenia. Metody
Przeprowadziliśmy podwójnie ślepą, randomizowaną próbę...

Najnowsze zdjęcia w galerii efizjoterapeuta.info:

331#allegro rowerki dla dzieci , #enzalutamid cena , #dinoprost , #przerost prawej komory , #terminy turnusów sanatoryjnych nfz 2015 , #tiul allegro , #nfz szczecin sanatorium , #guz brunatny , #prohormony skutki uboczne , #osutka kiłowa ,