Bookends Pro for Macintosh - System zarządzania bibliografią

Każdy użytkownik programu MEDLINE napotkał trudność przechowywania i zarządzania dużą liczbą pobranych referencji. Pakiet oprogramowania do zarządzania bibliografią umożliwia tworzenie i utrzymywanie osobistej bibliograficznej bazy danych oraz generowanie list referencyjnych zgodnie ze specyfikacjami poszczególnych czasopism biomedycznych. Ostatecznym wynikiem jest lista poprawnie uporządkowanych odniesień, gotowych do włączenia do manuskryptu. Po rozważeniu przekazania papieru do innego dziennika program może w ciągu kilku sekund ponownie sformatować listę cytowań zgodnie z wymogami nowego dzienn...

Profilaktyczna profilaktyka na żądanie u mężczyzn w grupie wysokiego ryzyka zakażenia HIV-1 czesc 4

Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność zgłaszanych danych oraz przestrzeganie protokołu badania. Analiza statystyczna
Wyliczyliśmy, że 64 przypadki serokonwersji HIV-1 zapewniłyby siłę 80% do wykrycia 50% względnego zmniejszenia częstości zakażenia HIV-1 w grupie TDF-FTC, w porównaniu z grupą placebo, po stronie dwustronnej. poziom alfa 0,05. Oczekiwana częstość zakażenia HIV-1 w grupie placebo wynosiła 3 przypadki na 100 osobolat. Ustaliliśmy, że próba licząca 1900 uczestników będzie wymagana, aby osiągnąć docelową liczbę punktów końcowych badania, z 12 do 36 mi...

Wysiek surowiczo-krwotoczny

Wysięk surowiczo-krwotoczny spostrzega się przeważnie w zapaleniu otrzewnej powstającym na tle miejscowego zaburzenia krążenia, np. w przypadku skrętu szypuły zakażonego guza jajnika, zadzierzgnienia jelita. Spotyka się go także w ostrej martwicy trzustki. Prócz wysięku, w jamie otrzewnej mogą zbierać się gazy przenikające do niej wskutek przedziurawienia powietrznego narządu albo wytwarzane w niej samej przez bakterie. Sprawa zapalna nie ogranicza się do błony surowiczej otrzewnej, ale szerzy się w głąb aż do błony śluzowej narządów, uszkadzając także sploty nerwowe w ścianie żołądka i...

Budownictwo i architektura : Houston Pavilion / Morris Architects

W krwi w większości przypadków ostrego rozlanego zapalenia otrzewnej wzrasta leukocytoza obojętnochłonna okresu początkowego, dochodząc nieraz do 25-40 tysięcy krwinek białych w 1 mm oraz stwierdza się przesunięcie obrazu białych krwinek w lewo. W ciężkich przypadkach, zwłaszcza w zapaleniu otrzewnej posoczniczym, liczba białych krwinek w krwi bardzo często zmniejsza się (Leucopenia). Opadanie krwinek w większości przypadków jest wyraźnie przyspieszone. Okres końcowy ostrego rozlanego zapalenia otrzewnej cechują: wybitna poprawa poczucia chorego (euphoria), ustąpienie bólów i zmniejszenie się...

Najnowsze zdjęcia w galerii efizjoterapeuta.info:

331#tiul allegro , #nfz szczecin sanatorium , #guz brunatny , #prohormony skutki uboczne , #osutka kiłowa , #bulging krążka , #koszulki z własnym nadrukiem allegro , #pokrzywa skutki uboczne , #curlformers allegro , #zapalenie otrzewnej rokowania ,