Genetycznie podwyższone białko C-reaktywne i choroba naczyniowa

Zacho i współpracownicy (wydanie 30 października) dostarczają znacznego wsparcia dla innych badań2, które sugerują, że skoro polimorfizmy w genie białka C-reaktywnego (CRP) nie są związane z chorobą niedokrwienną serca, sam CRP nie jest przyczynowo związany z chorobą niedokrwienną serca. Zgadzamy się, że znaczenie teoretycznie przewidywanych współczynników hazard...

Gdy stan chorego ulegnie zupelnej poprawie

Gdy stan chorego ulegnie zupełnej poprawie, można postąpić w sposób podany przez Maisonneuvea. Po oddzieleniu krezki od pętli doprowadzającej i odprowadzającej przecinamy oba końce pętli, zamykamy szczelnie kikuty i robimy operację utworzenia bocznego zespolenia jelita pomiędzy odcinkiem doprowadzającym i odprowadzającym. W ten sposób zamieniamy przetokę kałową w prz...

O mozliwosci istnienia guza nalezy myslec zawsze

Nasilenie dolegliwości nie zawsze idzie w parze z. rozmiarami nerek torbielowatych; większą rolę gra ich nadmierna ruchomość; w takich przypadkach wystarczy przyszyć torebkę włóknistą nerki do powięzi lędźwiowo-grzbietowej. W przypadku dużej pojedynczej torbieli w całości, lecz ścinamy tylko jej ścianę, przy czym należy zawsze pamiętać o ewentualnej k...

Testy stymulacji ACTH i poziomy siarczanu dehydroepiandrosteronu w osoczu u kobiet z nadmiernym owłosieniem czesc 4

Nie obserwowano klinicznie istotnych różnic w częstości występowania różnych objawów przedmiotowych i podmiotowych u hospitalizowanych uczestników pomiędzy fazą nadzoru skuteczności a długofalową fazą kontrolną w którymkolwiek z badań lub pomiędzy grupą szczepionkową a grupą kontrolną, co sugeruje, że nie było żadnych zmiany obrazu klinicznego hospitalizowany...

Najnowsze zdjęcia w galerii efizjoterapeuta.info:

331#terminy turnusów sanatoryjnych nfz 2015 , #tiul allegro , #nfz szczecin sanatorium , #guz brunatny , #prohormony skutki uboczne , #osutka kiłowa , #bulging krążka , #koszulki z własnym nadrukiem allegro , #pokrzywa skutki uboczne , #curlformers allegro ,