Profilaktyczna profilaktyka na żądanie u mężczyzn w grupie wysokiego ryzyka zakażenia HIV-1 czesc 4

Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność zgłaszanych danych oraz przestrzeganie protokołu badania. Analiza statystyczna
Wyliczyliśmy, że 64 przypadki serokonwersji HIV-1 zapewniłyby siłę 80% do wykrycia 50% względnego zmniejszenia częstości zakażenia HIV-1 w grupie TDF-FTC, w porównaniu z grupą placebo, po stronie dwustronnej. poziom alfa 0,05. Oczekiwana częstość zakażenia HIV-1 w grupie placebo wynosiła 3 przypadki na 100 osobolat. Ustaliliśmy, że próba licząca 1900 uczestników będzie wymagana, aby osiągnąć docelową liczbę punktów końcowych badania, z...

Infekcji i sródnablonkowa neoplazja u kobiet AD 8

Stosunek liczbowy dla średnich geometrycznych typów HPV 6, 11, 16 i 18 wynosił od 0,80 do 1,19, przy stosunkach bliskich dla HPV-6 i 16, więcej niż dla HPV-18 i niższych dla dla HPV-11. Nieznaczność procentu serokonwersji dla szczepionki 9vHPV w stosunku do szczepionki qHPV dla typów HPV 6, 11, 16 i 18 ustalono miesiąc po dawce 3. Liczba przypadków infekcji i chorób związanych z HPV-6, 11, 16 i 18 była podobna w grupie 9vHPV i grupie szczepionek qHPV (Tabela S5 w Dodatku Aneks). Zdarzenia niepożądane
Zdarzenia niepożądane Odbiorcy szczepionki 9vHPV częściej niż biorcy szczepionki...

Enzalutamid w przerzutowym raku prostaty przed chemioterapia AD 3

Badacze z uczestniczących ośrodków wprowadzili dane do elektronicznego systemu gromadzenia danych, który został zweryfikowany pod kątem danych źródłowych przez monitory z oddzielnej klinicznej organizacji badawczej. Przedstawione tutaj analizy danych zostały wykonane przez sponsora i zostały dostarczone wszystkim autorom, którzy napisali manuskrypt i podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Autorzy ci ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość danych i przestrzeganie protokołu badania, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Profesjonalny pis...

Kącik architekta - Wskaźnik: City IPO WTF

Ostatnio wprowadzono podział tzw. anatomokliniczny, który wydaje się najlepiej odpowiadać potrzebom klinicznym. Podział ten przyjmuje następujące postacie: 1. Anginę czerwoną, anginę nieżytową (catarrhalis), którą cechu je przekrwienie błony śluzowej. II. Anginę białą, odróżniającą się od czerwonej występowaniem wysięku o zawartości leukocytarno-włóknikowej. Różne postacie tego wysięku pozwalają rozróżnić 4 podgrupy, a mianowicie: 1) anginę zatokową (lacunaris), którą charakteryzuje wysięk w kryptach migdałkowych, 2) anginę grudkową (follicularis), w kt...

Najnowsze zdjęcia w galerii efizjoterapeuta.info:

331#aparat ortodontyczny ruchomy cena , #allegro rowerki dla dzieci , #enzalutamid cena , #dinoprost , #przerost prawej komory , #terminy turnusów sanatoryjnych nfz 2015 , #tiul allegro , #nfz szczecin sanatorium , #guz brunatny , #prohormony skutki uboczne ,