Celowanie w CD38 za pomocą Daratumumabu w monoterapii szpiczaka mnogiego ad 6

Żaden pacjent nie przerwał leczenia z powodu reakcji związanej z infuzją. Większość reakcji związanych z infuzją wystąpiła podczas pierwszej infuzji, z reakcjami występującymi podczas tej infuzji u 67% pacjentów w kohorcie, która otrzymała 8 mg na kilogram i 71% w kohorcie, która otrzymała 16 mg na kilogram; 9% pacjentów w kohorcie, która otrzymała 8 mg na kilogram i 7% w kohorcie, która otrzymała 16 mg na kilogram, miało reakcje, które były związane z więcej niż jedną infuzją. Częstość reakcji związanych z...

Celowanie w CD38 za pomocą Daratumumabu w monoterapii szpiczaka mnogiego cd

Badanie miało projekt + 3 w 2 kohortach o najniższej dawce i projekt 3 + 3 w każdej z pozostałych 8 kohort (Figura 1A). Jeśli wystąpiło ograniczenie toksyczności dawki u jednego pacjenta w dwóch pierwszych kohortach, w tym u jednego pacjenta lub u jednego z trzech pacjentów w kolejnych 8 kohortach, dodatkowych trzech pacjentów było leczonych w tej samej dawce. Wszyscy pacjenci w części otrzymali pre-dawkę (10% pełnej dawki, ale nie więcej niż 10 mg) przed pierwszą pełną dawką; po pierwszej pełnej dawce obserwowano 3-ty...

Infekcja i sródnablonkowa neoplazja u kobiet AD 7

Populacja niezakażona HPV obejmowała tych, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki i którzy w dniu mieli negatywne wyniki w teście PCR dla 14 typów HPV, byli seronegatywni dla 9 typów HPV w badanej szczepionce, i mieli negatywne wyniki dla śródnabłonkowego śródbłonka zmiany na testach Pap. 9-walentna szczepionka przeciw HPV (9vHPV) jest szczepionką rekombinowaną przeciwko infekcji HPV-6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58. Czterowartościowa szczepionka przeciw HPV (qHPV) jest rekombinowaną szczepionką przeciw inf...

Krótkoterminowe badanie bezpieczeństwa, farmakokinetyki i skuteczności ritonawiru, inhibitora proteazy HIV-1 ad 6

Łączna skuteczność szczepionki w tej grupie wiekowej wynosiła 52,5%, z dolną granicą przedziału ufności 95% większą niż 0 (Figura 2A), w porównaniu ze skutecznością szczepionki 14,4% (95% CI, -111,0 do 63,5) wśród uczestników w wieku poniżej 9 lat (ryc. 2B). Rycina 3. Rycina 3. Skuteczność szczepionki, zgodnie z kryteriami grupowymi i próbą.Panel A pokazuje wykres lasu wskazujący skuteczność szczepionki u dzieci w wieku 9 lat lub starszych w stanie wyjściowym według częstości hospitalizacji z powodu dengi w zami...

Najnowsze zdjęcia w galerii efizjoterapeuta.info:

331#przerost prawej komory , #terminy turnusów sanatoryjnych nfz 2015 , #tiul allegro , #nfz szczecin sanatorium , #guz brunatny , #prohormony skutki uboczne , #osutka kiłowa , #bulging krążka , #koszulki z własnym nadrukiem allegro , #pokrzywa skutki uboczne ,