Posted by on 17 września 2018

Stosunek liczbowy dla średnich geometrycznych typów HPV 6, 11, 16 i 18 wynosił od 0,80 do 1,19, przy stosunkach bliskich dla HPV-6 i 16, więcej niż dla HPV-18 i niższych dla dla HPV-11. Nieznaczność procentu serokonwersji dla szczepionki 9vHPV w stosunku do szczepionki qHPV dla typów HPV 6, 11, 16 i 18 ustalono miesiąc po dawce 3. Liczba przypadków infekcji i chorób związanych z HPV-6, 11, 16 i 18 była podobna w grupie 9vHPV i grupie szczepionek qHPV (Tabela S5 w Dodatku Aneks). Zdarzenia niepożądane
Zdarzenia niepożądane Odbiorcy szczepionki 9vHPV częściej niż biorcy szczepionki qHPV mieli zdarzenia niepożądane związane z miejscem wstrzyknięcia (90,7% w porównaniu z 84,9%), z najczęstszymi zdarzeniami (występowanie ? 2%) będące bólem, obrzękiem, rumieniem i świądem; ponad 90% tych zdarzeń miało nasilenie od łagodnego do umiarkowanego. Zdarzenia o nasilonej intensywności były częstsze w grupie 9vHPV. Częstość ogólnoustroj owych działań niepożądanych była zasadniczo podobna w obu grupach – 55,8% w grupie szczepionki 9vHPV i 54,9% w grupie szczepionki qHPV. Najczęstszymi ogólnoustrojowymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi ze szczepieniem (częstość ? 2%) były bóle głowy, gorączka, nudności, zawroty głowy i zmęczenie. Mniej niż 0,1% uczestników przerwało szczepienia badane z powodu niepożądanego zdarzenia związanego ze szczepionką. Wszystkie poważne zdarzenia niepożądane są wymienione zgodnie z klasyfikacją układów i narządów w tabelach S6 i S7 w dodatkowym dodatku. Ciąża była zgłaszana u 1192 uczestników w grupie 9vHPV i 1129 osób w grupie qHPV, a informacje na temat wyników były dostępne dla około 85% tych ciąż (Tabela S8 w Dodatku Dodatkowym). Proporcje uczestników z żywymi urodzeniami, trudności z porodem, spontaniczne poronienia i późne zgony płodów były podobne w obu grupach. Wrodzone anomalie odnotowano u 32 niemowląt i 9 płodów (20 w g rupie 9vHPV i 21 w grupie qHPV). Nie stwierdzono wrodzonej anomalii w przypadku ciąż z szacowaną datą zapłodnienia, która wystąpiła w ciągu 30 dni przed lub po każdym szczepieniu (ciąże te stanowiły około 8% całkowitej liczby ciąż ze znanymi skutkami).
Dyskusja
Wyniki tego badania wykazały, że szczepionka 9vHPV zapobiegała chorobom szyjki macicy, sromu i pochwy oraz przetrwałym zakażeniom związanym z HPV-31, 33, 45, 52 i 58. Odpowiedzi przeciwciał na HPV-6, 11, 16, 18 wśród uczestników którzy otrzymali szczepionkę 9vHPV nie byli gorsi od tych wśród uczestników, którzy otrzymali szczepionkę qHPV. Częstość występowania chorób związanych z HPV-6, 11, 16 i 18 była podobna w obu grupach szczepionek [podobne: zdjęcie panoramiczne zębów, eva clinic warszawa, dda ddd ]

Powiązane tematy z artykułem: dda ddd eva clinic warszawa zdjęcie panoramiczne zębów

Posted by on 17 września 2018

Stosunek liczbowy dla średnich geometrycznych typów HPV 6, 11, 16 i 18 wynosił od 0,80 do 1,19, przy stosunkach bliskich dla HPV-6 i 16, więcej niż dla HPV-18 i niższych dla dla HPV-11. Nieznaczność procentu serokonwersji dla szczepionki 9vHPV w stosunku do szczepionki qHPV dla typów HPV 6, 11, 16 i 18 ustalono miesiąc po dawce 3. Liczba przypadków infekcji i chorób związanych z HPV-6, 11, 16 i 18 była podobna w grupie 9vHPV i grupie szczepionek qHPV (Tabela S5 w Dodatku Aneks). Zdarzenia niepożądane
Zdarzenia niepożądane Odbiorcy szczepionki 9vHPV częściej niż biorcy szczepionki qHPV mieli zdarzenia niepożądane związane z miejscem wstrzyknięcia (90,7% w porównaniu z 84,9%), z najczęstszymi zdarzeniami (występowanie ? 2%) będące bólem, obrzękiem, rumieniem i świądem; ponad 90% tych zdarzeń miało nasilenie od łagodnego do umiarkowanego. Zdarzenia o nasilonej intensywności były częstsze w grupie 9vHPV. Częstość ogólnoustroj owych działań niepożądanych była zasadniczo podobna w obu grupach – 55,8% w grupie szczepionki 9vHPV i 54,9% w grupie szczepionki qHPV. Najczęstszymi ogólnoustrojowymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi ze szczepieniem (częstość ? 2%) były bóle głowy, gorączka, nudności, zawroty głowy i zmęczenie. Mniej niż 0,1% uczestników przerwało szczepienia badane z powodu niepożądanego zdarzenia związanego ze szczepionką. Wszystkie poważne zdarzenia niepożądane są wymienione zgodnie z klasyfikacją układów i narządów w tabelach S6 i S7 w dodatkowym dodatku. Ciąża była zgłaszana u 1192 uczestników w grupie 9vHPV i 1129 osób w grupie qHPV, a informacje na temat wyników były dostępne dla około 85% tych ciąż (Tabela S8 w Dodatku Dodatkowym). Proporcje uczestników z żywymi urodzeniami, trudności z porodem, spontaniczne poronienia i późne zgony płodów były podobne w obu grupach. Wrodzone anomalie odnotowano u 32 niemowląt i 9 płodów (20 w g rupie 9vHPV i 21 w grupie qHPV). Nie stwierdzono wrodzonej anomalii w przypadku ciąż z szacowaną datą zapłodnienia, która wystąpiła w ciągu 30 dni przed lub po każdym szczepieniu (ciąże te stanowiły około 8% całkowitej liczby ciąż ze znanymi skutkami).
Dyskusja
Wyniki tego badania wykazały, że szczepionka 9vHPV zapobiegała chorobom szyjki macicy, sromu i pochwy oraz przetrwałym zakażeniom związanym z HPV-31, 33, 45, 52 i 58. Odpowiedzi przeciwciał na HPV-6, 11, 16, 18 wśród uczestników którzy otrzymali szczepionkę 9vHPV nie byli gorsi od tych wśród uczestników, którzy otrzymali szczepionkę qHPV. Częstość występowania chorób związanych z HPV-6, 11, 16 i 18 była podobna w obu grupach szczepionek [podobne: zdjęcie panoramiczne zębów, eva clinic warszawa, dda ddd ]

Powiązane tematy z artykułem: dda ddd eva clinic warszawa zdjęcie panoramiczne zębów