Posted by on 17 września 2018

Wpływ szczepionki 9vHPV na występowanie przypadków raka szyjki macicy, jamy ustnej i pochwy oraz przewlekłej infekcji związanej z HPV. Zmodyfikowane analizy skuteczności w odniesieniu do zamierzonego leczenia przeprowadzono w punkcie wyjściowym na podstawie danych od uczestników, którzy byli ujemni pod względem HPV. oraz tych, którzy byli dodatni pod względem HPV (zgodnie z testami PCR i testami serologicznymi). Częstość występowania szyjki macicy, sromu i pochwy u wszystkich uczestników, niezależnie od wyniku testu na obecność wirusa HPV, wynosiła 14,0 na 1000 osobolat zarówno w grupie 9vHPV, jak iw grupie qHPV. Wskaźniki w podgrupie, które nie były zakażone HPV, wynosiły 2,4 w grupie 9vHPV i 4,2 w grupie qHPV (skuteczność szczepionki 9vHPV, 42,5%, przedział ufności 95% [CI], 7,9 do 65,9). W tej podgrupie skuteczność w przypadku choroby związanej z typami HPV objętymi szczepionką wynosiła 100% (95% CI, 70,4 do 100), a skuteczność w p rzypadku chorób niezwiązanych z typami szczepionki HPV wynosiła 19,7% (95% CI, -34,5 do 52,5). Wskaźniki wśród uczestników zakażonych HPV były podobne w obu grupach (23,1 w grupie szczepionkowej 9vHPV i 22,1 w grupie szczepionki qHPV). Dalsze analizy przedstawiono w tabeli S2 w dodatkowym dodatku.
Czas do rozwoju choroby szyjki macicy wysokiego stopnia. Wysoki stopień choroby szyjki macicy został zdefiniowany jako śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy stopnia 2 lub 3 in situ. Dane przedstawiono w odniesieniu do zaawansowanej choroby szyjki macicy związanej z ludzkim wirusem brodawczaka (HPV) typu 31, 33, 45, 52 i 58 w populacyjnej populacji skuteczności i zmodyfikowanej populacji z zamiarami leczenia). Dane są również przedstawione dla zaawansowanej choroby szyjki macicy związanej z HPV, niezależnie od typu HPV (tj. HPV typu szczepionkowego lub nieszczepionego) wśród uczestników, którzy byli nie zakażeni HPV w dniu i w zmodyfikowanym zamiarze. w cel u leczenia populacji (panel D). Populacyjna populacja skuteczności (podatna populacja) obejmowała uczestników, którzy otrzymali wszystkie trzy dawki szczepionki w ciągu roku, była seronegatywna w dniu badania i miała negatywne wyniki w testach na łańcuchową reakcję polimerazy (PCR) HPV typ analizowany od dnia do miesiąca 7. Zmodyfikowana populacja przeznaczona do leczenia obejmowała wszystkich uczestników, którzy zostali poddani randomizacji, otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki i mieli co najmniej jeden pomiar skuteczności; osoby, które przeżyły chorobę szyjki macicy lub zakażenie HPV typu szczepionkowego lub nieszczepionego przed szczepieniem, nie zostały wykluczone [hasła pokrewne: objawy blumberga, lekarz medycyny pracy ostrołęka, eva clinic warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: eva clinic warszawa lekarz medycyny pracy ostrołęka objawy blumberga

Posted by on 17 września 2018

Wpływ szczepionki 9vHPV na występowanie przypadków raka szyjki macicy, jamy ustnej i pochwy oraz przewlekłej infekcji związanej z HPV. Zmodyfikowane analizy skuteczności w odniesieniu do zamierzonego leczenia przeprowadzono w punkcie wyjściowym na podstawie danych od uczestników, którzy byli ujemni pod względem HPV. oraz tych, którzy byli dodatni pod względem HPV (zgodnie z testami PCR i testami serologicznymi). Częstość występowania szyjki macicy, sromu i pochwy u wszystkich uczestników, niezależnie od wyniku testu na obecność wirusa HPV, wynosiła 14,0 na 1000 osobolat zarówno w grupie 9vHPV, jak iw grupie qHPV. Wskaźniki w podgrupie, które nie były zakażone HPV, wynosiły 2,4 w grupie 9vHPV i 4,2 w grupie qHPV (skuteczność szczepionki 9vHPV, 42,5%, przedział ufności 95% [CI], 7,9 do 65,9). W tej podgrupie skuteczność w przypadku choroby związanej z typami HPV objętymi szczepionką wynosiła 100% (95% CI, 70,4 do 100), a skuteczność w p rzypadku chorób niezwiązanych z typami szczepionki HPV wynosiła 19,7% (95% CI, -34,5 do 52,5). Wskaźniki wśród uczestników zakażonych HPV były podobne w obu grupach (23,1 w grupie szczepionkowej 9vHPV i 22,1 w grupie szczepionki qHPV). Dalsze analizy przedstawiono w tabeli S2 w dodatkowym dodatku.
Czas do rozwoju choroby szyjki macicy wysokiego stopnia. Wysoki stopień choroby szyjki macicy został zdefiniowany jako śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy stopnia 2 lub 3 in situ. Dane przedstawiono w odniesieniu do zaawansowanej choroby szyjki macicy związanej z ludzkim wirusem brodawczaka (HPV) typu 31, 33, 45, 52 i 58 w populacyjnej populacji skuteczności i zmodyfikowanej populacji z zamiarami leczenia). Dane są również przedstawione dla zaawansowanej choroby szyjki macicy związanej z HPV, niezależnie od typu HPV (tj. HPV typu szczepionkowego lub nieszczepionego) wśród uczestników, którzy byli nie zakażeni HPV w dniu i w zmodyfikowanym zamiarze. w cel u leczenia populacji (panel D). Populacyjna populacja skuteczności (podatna populacja) obejmowała uczestników, którzy otrzymali wszystkie trzy dawki szczepionki w ciągu roku, była seronegatywna w dniu badania i miała negatywne wyniki w testach na łańcuchową reakcję polimerazy (PCR) HPV typ analizowany od dnia do miesiąca 7. Zmodyfikowana populacja przeznaczona do leczenia obejmowała wszystkich uczestników, którzy zostali poddani randomizacji, otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki i mieli co najmniej jeden pomiar skuteczności; osoby, które przeżyły chorobę szyjki macicy lub zakażenie HPV typu szczepionkowego lub nieszczepionego przed szczepieniem, nie zostały wykluczone [hasła pokrewne: objawy blumberga, lekarz medycyny pracy ostrołęka, eva clinic warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: eva clinic warszawa lekarz medycyny pracy ostrołęka objawy blumberga