Posted by on 7 września 2019

Enzalutamid jest skuteczniejszy od placebo pod względem redukcji o co najmniej 50% i 90% w poziomie PSA, czasu do progresji PSA i czasu do obniżenia jakości życia. Mediana czasu do pogorszenia się jakości życia, mierzona w skali FACT-P, wynosiła 11,3 miesiąca w grupie otrzymującej enzalutamid i 5,6 miesiąca w grupie placebo (współczynnik ryzyka 0,63; p <0,001). Bezpieczeństwo
Tabela 2. Tabela 2. Podsumowanie zdarzeń niepożądanych. Tabela 3. Tabela 3. Najczęściej występujące zdarzenia niepożądane i zdarzenia o szczególnym znaczeniu. Zdarzenia niepożądane podsumowano w Tabeli 2 i Tabeli 3 (zdarzenia występowały u co najmniej 10% pacjentów w grupie enzalutamidowej wymienionej w tej ostatniej tabeli). Mediana okresu zgłaszania zdarzeń niepożądanych wynosiła 17,1 miesiąca w grupie otrzymującej enzalutamid i 5,4 miesiąca w grupie placebo, co odzwierciedlało dłuższe narażenie pacjentów na enzalutamid. Zdarzenie niepożądane stopn ia 3. lub wyższego odnotowano u 43% pacjentów w grupie otrzymującej enzalutamid, w porównaniu z 37% w grupie placebo; jednakże mediana czasu do pierwszego zdarzenia stopnia 3 lub wyższego wyniosła 22,3 miesiąca w grupie otrzymującej enzalutamid i 13,3 miesiąca w grupie placebo (ryc. S4 w dodatku uzupełniającym). Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi prowadzącymi do śmierci były postępy choroby i ogólne pogorszenie stanu zdrowia fizycznego, z podobnymi częstościami w obu grupach.
Zdarzenia niepożądane, które wystąpiły u 20% lub więcej pacjentów otrzymujących enzalutamid w tempie co najmniej o 2 punkty procentowe wyższe niż w grupie placebo, to zmęczenie (tabela S6 w dodatkowym dodatku), bóle pleców, zaparcia i bóle stawów. Po skorygowaniu o długość ekspozycji, zdarzeniom z wyższą częstością w grupie enzalutamidu niż w grupie placebo były uderzenia gorąca (14 vs. 12 zdarzeń na 100 pacjento-lat), nadciśnienie (11 vs. 7 zdarzeń na 100 pacjento-lat ) i spada (11 vs. 9 zdarzeń na 100 pacjento-lat). Najczęstszym zdarzeniem stopnia 3. lub wyższym w grupie enzalutamidu było nadciśnienie tętnicze, które odnotowano u 7% pacjentów. Najczęstszym zdarzeniem sercowym było migotanie przedsionków, które zgłoszono u 2% pacjentów w grupie otrzymującej enzalutamid iu 1% pacjentów w grupie placebo. Jeden pacjent w każdej grupie badanej miał napad. W grupie enzalutamidu nie zaobserwowano oznak hepatotoksyczności, mierzonej działaniami niepożądanymi lub ocenami laboratoryjnymi.
Dyskusja
W naszym badaniu z udziałem mężczyzn z przerzutowym rakiem prostaty, którzy nie otrzymali wcześniej chemioterapii, enzalutamid wydłużył czas do progresji lub śmierci radiologicznej, poprawił całkowity czas przeżycia i opóźnił rozpoczęcie chemioterapii o medianę 17 miesięcy [podobne: garstka laryngolog, daniel2709, enzalutamid ]

 1. Pogue
  15 stycznia 2019

  główną przyczyną nadciśnienia jest stan zapalny naczyń krwionośnych

 2. Sara
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do Badania USG ciąży Warszawa[…]

 3. Olivier
  19 stycznia 2019

  Mam obsesję punkcie potworności jaką jest tętniak mózgu.

 4. Prometheus
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: przenośny koncentrator tlenu[…]

 5. Wheels
  23 stycznia 2019

  Dwóch lekarzy mnie zbyło, wyraźnie nie chcieli tego kłopotu.

Powiązane tematy z artykułem: daniel2709 enzalutamid garstka laryngolog

Posted by on 7 września 2019

Enzalutamid jest skuteczniejszy od placebo pod względem redukcji o co najmniej 50% i 90% w poziomie PSA, czasu do progresji PSA i czasu do obniżenia jakości życia. Mediana czasu do pogorszenia się jakości życia, mierzona w skali FACT-P, wynosiła 11,3 miesiąca w grupie otrzymującej enzalutamid i 5,6 miesiąca w grupie placebo (współczynnik ryzyka 0,63; p <0,001). Bezpieczeństwo
Tabela 2. Tabela 2. Podsumowanie zdarzeń niepożądanych. Tabela 3. Tabela 3. Najczęściej występujące zdarzenia niepożądane i zdarzenia o szczególnym znaczeniu. Zdarzenia niepożądane podsumowano w Tabeli 2 i Tabeli 3 (zdarzenia występowały u co najmniej 10% pacjentów w grupie enzalutamidowej wymienionej w tej ostatniej tabeli). Mediana okresu zgłaszania zdarzeń niepożądanych wynosiła 17,1 miesiąca w grupie otrzymującej enzalutamid i 5,4 miesiąca w grupie placebo, co odzwierciedlało dłuższe narażenie pacjentów na enzalutamid. Zdarzenie niepożądane stopn ia 3. lub wyższego odnotowano u 43% pacjentów w grupie otrzymującej enzalutamid, w porównaniu z 37% w grupie placebo; jednakże mediana czasu do pierwszego zdarzenia stopnia 3 lub wyższego wyniosła 22,3 miesiąca w grupie otrzymującej enzalutamid i 13,3 miesiąca w grupie placebo (ryc. S4 w dodatku uzupełniającym). Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi prowadzącymi do śmierci były postępy choroby i ogólne pogorszenie stanu zdrowia fizycznego, z podobnymi częstościami w obu grupach.
Zdarzenia niepożądane, które wystąpiły u 20% lub więcej pacjentów otrzymujących enzalutamid w tempie co najmniej o 2 punkty procentowe wyższe niż w grupie placebo, to zmęczenie (tabela S6 w dodatkowym dodatku), bóle pleców, zaparcia i bóle stawów. Po skorygowaniu o długość ekspozycji, zdarzeniom z wyższą częstością w grupie enzalutamidu niż w grupie placebo były uderzenia gorąca (14 vs. 12 zdarzeń na 100 pacjento-lat), nadciśnienie (11 vs. 7 zdarzeń na 100 pacjento-lat ) i spada (11 vs. 9 zdarzeń na 100 pacjento-lat). Najczęstszym zdarzeniem stopnia 3. lub wyższym w grupie enzalutamidu było nadciśnienie tętnicze, które odnotowano u 7% pacjentów. Najczęstszym zdarzeniem sercowym było migotanie przedsionków, które zgłoszono u 2% pacjentów w grupie otrzymującej enzalutamid iu 1% pacjentów w grupie placebo. Jeden pacjent w każdej grupie badanej miał napad. W grupie enzalutamidu nie zaobserwowano oznak hepatotoksyczności, mierzonej działaniami niepożądanymi lub ocenami laboratoryjnymi.
Dyskusja
W naszym badaniu z udziałem mężczyzn z przerzutowym rakiem prostaty, którzy nie otrzymali wcześniej chemioterapii, enzalutamid wydłużył czas do progresji lub śmierci radiologicznej, poprawił całkowity czas przeżycia i opóźnił rozpoczęcie chemioterapii o medianę 17 miesięcy [podobne: garstka laryngolog, daniel2709, enzalutamid ]

 1. Pogue
  15 stycznia 2019

  główną przyczyną nadciśnienia jest stan zapalny naczyń krwionośnych

 2. Sara
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do Badania USG ciąży Warszawa[…]

 3. Olivier
  19 stycznia 2019

  Mam obsesję punkcie potworności jaką jest tętniak mózgu.

 4. Prometheus
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: przenośny koncentrator tlenu[…]

 5. Wheels
  23 stycznia 2019

  Dwóch lekarzy mnie zbyło, wyraźnie nie chcieli tego kłopotu.

Powiązane tematy z artykułem: daniel2709 enzalutamid garstka laryngolog