Posted by on 13 lipca 2019

Drugorzędowe punkty końcowe obejmują czas do rozpoczęcia chemioterapii cytotoksycznej, czas do wystąpienia pierwszego zdarzenia związanego ze szkieletem, najlepszą ogólną odpowiedź tkanki miękkiej, czas do progresji PSA i spadek poziomu PSA o 50% lub więcej z linia podstawowa. Wstępnie badane punkty końcowe obejmowały jakość życia, mierzoną za pomocą skali oceny czynnościowej raka prostaty (FACT-P) i obniżenie poziomu PSA o 90% lub więcej w stosunku do wartości wyjściowej. Definicje punktów końcowych podano w tabeli S1 w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem. Chorobę radiograficzną oceniano za pomocą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego i za pomocą skanowania kości. Obrazowanie wykonano w czasie badania przesiewowego, w 9, 17, i 25 tygodniu, a następnie co 12 tygodni. Radiologowie w centralnej lokalizacji, którzy nie byli świadomi zadań grupy badawczej, ustalili, czy wystąpiła choroba postępująca na podstawie kry teriów oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych (RECIST), wersja 1.1, w przypadku tkanek miękkich lub na podstawie kryteriów zaadaptowanych z prostaty Cancer Clinical Trials Working Group 217 dla choroby kości (Tabela S1 w dodatkowym dodatku).
Analiza statystyczna
Planowana rekrutacja obejmowała około 1680 pacjentów. Końcowe punkty odniesienia zostały przeanalizowane w populacji, która miała zamiar leczyć, z całkowitym wskaźnikiem błędów typu I wynoszącym 0,05, z współczynnikiem błędu 0,001 (dwustronnym) przydzielonym do przeżycia wolnego od progresji radiologicznej i współczynnikiem błędów wynoszącym 0,049 (dwa jednostronne) przeznaczone do całkowitego przeżycia. Zaplanowano, że ostateczna analiza przeżycia bez progresji radiologicznej będzie przeprowadzona po wystąpieniu co najmniej 410 zdarzeń w czasie przejściowej analizy całkowitego przeżycia. Tymczasową analizę całkowitego przeżycia przeprowadzono po wystąpieniu okoł o 516 zgonów lub 67% z 765 zgonów określonych dla ostatecznej analizy. Ostateczna analiza przeżycia bez progresji radiologicznej została przeprowadzona po wystąpieniu 439 zdarzeń (z odcięciem danych w dniu 6 maja 2012 r.); Tymczasowa analiza całkowitego przeżycia została przeprowadzona po wystąpieniu 540 zgonów z użyciem dwustronnego wskaźnika błędu typu I wynoszącego 0,0147. Procedura obniżania Holma została zastosowana do analiz drugorzędowych punktów końcowych w celu utrzymania dwustronnego błędu typu I wynoszącego 5% .18 Przedstawione tu wyniki opierają się na dacie odcięcia z 16 września 2013 r., O ile nie podano inaczej. Zaktualizowana analiza przeżycia została przeprowadzona z datą odcięcia danych 15 stycznia 2014 r.
Wyniki
Badaj pacjentów
W badaniu wzięło udział łącznie 1717 pacjentów, z czego 872 w grupie otrzymującej enzalutamid i 845 w grupie placebo; 1715 pacjentów otrzymało co najmniej jedną dawkę badane go leku (ryc [więcej w: brzysko rol, terminy turnusów sanatoryjnych nfz 2015, bulging krążka ]

 1. Iwo
  15 stycznia 2019

  nie trzeba katować się restrykcyjnymi detoksami

 2. Maria
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: chirurgia plastyczna[…]

 3. Vanessa
  19 stycznia 2019

  czy to możliwe, żeby włókniak zniknął?

 4. Freak
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: podkłady medyczne[…]

 5. Broomspun
  23 stycznia 2019

  ja mam niedoczynność na tle Hashimoto

Powiązane tematy z artykułem: brzysko rol bulging krążka terminy turnusów sanatoryjnych nfz 2015

Posted by on 13 lipca 2019

Drugorzędowe punkty końcowe obejmują czas do rozpoczęcia chemioterapii cytotoksycznej, czas do wystąpienia pierwszego zdarzenia związanego ze szkieletem, najlepszą ogólną odpowiedź tkanki miękkiej, czas do progresji PSA i spadek poziomu PSA o 50% lub więcej z linia podstawowa. Wstępnie badane punkty końcowe obejmowały jakość życia, mierzoną za pomocą skali oceny czynnościowej raka prostaty (FACT-P) i obniżenie poziomu PSA o 90% lub więcej w stosunku do wartości wyjściowej. Definicje punktów końcowych podano w tabeli S1 w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem. Chorobę radiograficzną oceniano za pomocą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego i za pomocą skanowania kości. Obrazowanie wykonano w czasie badania przesiewowego, w 9, 17, i 25 tygodniu, a następnie co 12 tygodni. Radiologowie w centralnej lokalizacji, którzy nie byli świadomi zadań grupy badawczej, ustalili, czy wystąpiła choroba postępująca na podstawie kry teriów oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych (RECIST), wersja 1.1, w przypadku tkanek miękkich lub na podstawie kryteriów zaadaptowanych z prostaty Cancer Clinical Trials Working Group 217 dla choroby kości (Tabela S1 w dodatkowym dodatku).
Analiza statystyczna
Planowana rekrutacja obejmowała około 1680 pacjentów. Końcowe punkty odniesienia zostały przeanalizowane w populacji, która miała zamiar leczyć, z całkowitym wskaźnikiem błędów typu I wynoszącym 0,05, z współczynnikiem błędu 0,001 (dwustronnym) przydzielonym do przeżycia wolnego od progresji radiologicznej i współczynnikiem błędów wynoszącym 0,049 (dwa jednostronne) przeznaczone do całkowitego przeżycia. Zaplanowano, że ostateczna analiza przeżycia bez progresji radiologicznej będzie przeprowadzona po wystąpieniu co najmniej 410 zdarzeń w czasie przejściowej analizy całkowitego przeżycia. Tymczasową analizę całkowitego przeżycia przeprowadzono po wystąpieniu okoł o 516 zgonów lub 67% z 765 zgonów określonych dla ostatecznej analizy. Ostateczna analiza przeżycia bez progresji radiologicznej została przeprowadzona po wystąpieniu 439 zdarzeń (z odcięciem danych w dniu 6 maja 2012 r.); Tymczasowa analiza całkowitego przeżycia została przeprowadzona po wystąpieniu 540 zgonów z użyciem dwustronnego wskaźnika błędu typu I wynoszącego 0,0147. Procedura obniżania Holma została zastosowana do analiz drugorzędowych punktów końcowych w celu utrzymania dwustronnego błędu typu I wynoszącego 5% .18 Przedstawione tu wyniki opierają się na dacie odcięcia z 16 września 2013 r., O ile nie podano inaczej. Zaktualizowana analiza przeżycia została przeprowadzona z datą odcięcia danych 15 stycznia 2014 r.
Wyniki
Badaj pacjentów
W badaniu wzięło udział łącznie 1717 pacjentów, z czego 872 w grupie otrzymującej enzalutamid i 845 w grupie placebo; 1715 pacjentów otrzymało co najmniej jedną dawkę badane go leku (ryc [więcej w: brzysko rol, terminy turnusów sanatoryjnych nfz 2015, bulging krążka ]

 1. Iwo
  15 stycznia 2019

  nie trzeba katować się restrykcyjnymi detoksami

 2. Maria
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: chirurgia plastyczna[…]

 3. Vanessa
  19 stycznia 2019

  czy to możliwe, żeby włókniak zniknął?

 4. Freak
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: podkłady medyczne[…]

 5. Broomspun
  23 stycznia 2019

  ja mam niedoczynność na tle Hashimoto

Powiązane tematy z artykułem: brzysko rol bulging krążka terminy turnusów sanatoryjnych nfz 2015