Posted by on 8 września 2019

Badacze z uczestniczących ośrodków wprowadzili dane do elektronicznego systemu gromadzenia danych, który został zweryfikowany pod kątem danych źródłowych przez monitory z oddzielnej klinicznej organizacji badawczej. Przedstawione tutaj analizy danych zostały wykonane przez sponsora i zostały dostarczone wszystkim autorom, którzy napisali manuskrypt i podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Autorzy ci ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość danych i przestrzeganie protokołu badania, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Profesjonalny pisarz, opłacony przez sponsorów, pomagał w przygotowaniu manuskryptu. Wszyscy autorzy i uczestniczące instytucje mają umowy ze sponsorami dotyczące poufności danych. Uczestnicy badania
Pacjenci byli uprawnieni, jeśli mieli gruczolakoraka potwierdzonego histologicznie lub cytologicznie gruczołu krokowego z udokumentowanymi przerzutami i mieli progresję PS A, progresję radiologiczną lub oba w kości lub tkance miękkiej, pomimo otrzymania terapii analogiem LHRH lub poddanej orchidektomii z poziomem testosteronu w surowicy wynoszącym 1,73 nmol na litr (50 ng na decylitr) lub mniej. Wymagana była ciągła terapia deprywacji androgenów. Dotychczasowa terapia antyandrogenowa i jednoczesne stosowanie glikokortykoidów były dozwolone, ale nie wymagane. Kwalifikujący się pacjenci nie otrzymali cytotoksycznej chemioterapii, ketokonazolu lub octanu abirateronu, mieli ocenę stanu grupy Cooperative Oncology we Wschodniej Grupie 0 lub (brak objawów lub ambulatorium, ale ograniczoną w forsownych aktywnościach) i były bezobjawowe (wynik 0 do 1) lub łagodnie objawowe (wynik 2 do 3), mierzone na podstawie krótkiego formularza 3 krótkiej formy spisu bólu (w którym wyniki mieszczą się w zakresie od 0 do 10, przy czym wyższe wyniki wskazują na większy stopień nasilenia bólu). Pacjenci z chorobami trzewnymi, w tym z przerzutami d o płuc lub wątroby, byli kwalifikowani, podobnie jak pacjenci z niewydolnością serca klasy I lub II według New York Heart Association. Pacjenci z napadami drgawek w wywiadzie lub z dolegliwościami predysponującymi do napadów padaczkowych zostali wykluczeni, chociaż kwalifikowali się pacjenci przyjmujący leki związane z obniżeniem progu drgawkowego.
Od września 2010 r. Do września 2012 r. Pacjenci byli zapisywani w 207 placówkach na całym świecie. Wszyscy pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania doustnego enzalutamidu (w dawce 160 mg) lub placebo raz na dobę z posiłkiem lub bez posiłku. Randomizacja była stratyfikowana zgodnie z miejscem badania. Leczenie kontynuowano do wystąpienia niedopuszczalnych działań ubocznych lub potwierdzonego postępu radiologicznego i rozpoczęcia chemioterapii lub czynnika badawczego. Przerwano leczenie z powodu zwiększenia samego poziomu PSA.
Studiuj punkty końcowe
Końcowe punkty końcowe to p rzeżycie wolne od progresji radiologicznej i całkowity czas przeżycia [przypisy: daniel2709, przerost prawej komory, lejek sitowy ]

 1. 101
  15 stycznia 2019

  Konieczne jest branie leków

 2. Oliwia
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: rtg zębów Gliwice[…]

 3. Kitchen
  19 stycznia 2019

  Ja wole sie przebadac co roku

 4. Adrianna
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: leczenie depresji[…]

 5. Martyna
  23 stycznia 2019

  Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

Powiązane tematy z artykułem: daniel2709 lejek sitowy przerost prawej komory

Posted by on 8 września 2019

Badacze z uczestniczących ośrodków wprowadzili dane do elektronicznego systemu gromadzenia danych, który został zweryfikowany pod kątem danych źródłowych przez monitory z oddzielnej klinicznej organizacji badawczej. Przedstawione tutaj analizy danych zostały wykonane przez sponsora i zostały dostarczone wszystkim autorom, którzy napisali manuskrypt i podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Autorzy ci ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość danych i przestrzeganie protokołu badania, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Profesjonalny pisarz, opłacony przez sponsorów, pomagał w przygotowaniu manuskryptu. Wszyscy autorzy i uczestniczące instytucje mają umowy ze sponsorami dotyczące poufności danych. Uczestnicy badania
Pacjenci byli uprawnieni, jeśli mieli gruczolakoraka potwierdzonego histologicznie lub cytologicznie gruczołu krokowego z udokumentowanymi przerzutami i mieli progresję PS A, progresję radiologiczną lub oba w kości lub tkance miękkiej, pomimo otrzymania terapii analogiem LHRH lub poddanej orchidektomii z poziomem testosteronu w surowicy wynoszącym 1,73 nmol na litr (50 ng na decylitr) lub mniej. Wymagana była ciągła terapia deprywacji androgenów. Dotychczasowa terapia antyandrogenowa i jednoczesne stosowanie glikokortykoidów były dozwolone, ale nie wymagane. Kwalifikujący się pacjenci nie otrzymali cytotoksycznej chemioterapii, ketokonazolu lub octanu abirateronu, mieli ocenę stanu grupy Cooperative Oncology we Wschodniej Grupie 0 lub (brak objawów lub ambulatorium, ale ograniczoną w forsownych aktywnościach) i były bezobjawowe (wynik 0 do 1) lub łagodnie objawowe (wynik 2 do 3), mierzone na podstawie krótkiego formularza 3 krótkiej formy spisu bólu (w którym wyniki mieszczą się w zakresie od 0 do 10, przy czym wyższe wyniki wskazują na większy stopień nasilenia bólu). Pacjenci z chorobami trzewnymi, w tym z przerzutami d o płuc lub wątroby, byli kwalifikowani, podobnie jak pacjenci z niewydolnością serca klasy I lub II według New York Heart Association. Pacjenci z napadami drgawek w wywiadzie lub z dolegliwościami predysponującymi do napadów padaczkowych zostali wykluczeni, chociaż kwalifikowali się pacjenci przyjmujący leki związane z obniżeniem progu drgawkowego.
Od września 2010 r. Do września 2012 r. Pacjenci byli zapisywani w 207 placówkach na całym świecie. Wszyscy pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania doustnego enzalutamidu (w dawce 160 mg) lub placebo raz na dobę z posiłkiem lub bez posiłku. Randomizacja była stratyfikowana zgodnie z miejscem badania. Leczenie kontynuowano do wystąpienia niedopuszczalnych działań ubocznych lub potwierdzonego postępu radiologicznego i rozpoczęcia chemioterapii lub czynnika badawczego. Przerwano leczenie z powodu zwiększenia samego poziomu PSA.
Studiuj punkty końcowe
Końcowe punkty końcowe to p rzeżycie wolne od progresji radiologicznej i całkowity czas przeżycia [przypisy: daniel2709, przerost prawej komory, lejek sitowy ]

 1. 101
  15 stycznia 2019

  Konieczne jest branie leków

 2. Oliwia
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: rtg zębów Gliwice[…]

 3. Kitchen
  19 stycznia 2019

  Ja wole sie przebadac co roku

 4. Adrianna
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: leczenie depresji[…]

 5. Martyna
  23 stycznia 2019

  Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

Powiązane tematy z artykułem: daniel2709 lejek sitowy przerost prawej komory