Posted by on 9 września 2019

Ten stan chorobowy, zwany opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego, prawie zawsze wiąże się ze wzrostem poziomów antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) w surowicy, co sugeruje, że choroba nadal jest napędzana przez sygnalizację receptora androgenu. Dowody przedkliniczne sugerują, że nadmierna ekspresja receptora androgenowego jest wystarczająca do nadania oporności na deprywację androgenów w liniach komórkowych raka gruczołu krokowego10, 11 oraz że poziomy androgenów wewnątrzustnych są często zwiększone u pacjentów z postępującym rakiem prostaty.12 Obserwacje te dały wyraźną podstawę do rozwoju bardziej skuteczne metody leczenia raka gruczołu krokowego poprzez dalsze hamowanie sygnalizacji receptorów androgenowych.13,14 Enzalutamid (dawniej znany jako MDV3100) to racjonalnie zaprojektowany, ukierunkowany inhibitor receptora androgenowego, który kompetycyjnie wiąże się z domeną wiążącą ligand receptora androgenowego i hamuje transloka cję receptora androgenowego do jądra komórkowego, rekrutację kofaktorów receptorów androgenowych i androgenów -receptor wiążący się z DNA.15 W badaniu fazy 1-2 stwierdzono, że enzalutamid pobudza czynność przeciwnowotworową u mężczyzn z opornym na kastrację rakiem prostaty, z danymi sugerującymi większe korzyści u mężczyzn, którzy jeszcze nie otrzymali chemioterapii. wcześniejsze badanie III fazy, enzalutamid, w porównaniu z placebo, wydłużone całkowite i wolne od progresji przeżycie, poprawa jakości życia zgłoszonej przez pacjenta oraz opóźnienie rozwoju powikłań związanych z układem kostnym u mężczyzn z przerzutowym opornym na kastrację rakiem prostaty, którzy wcześniej otrzymywali docetaksel. W naszym badaniu ocenialiśmy enzalutamid u mężczyzn, którym często podaje się leki hormonalne (tj. osteopatyczna lub łagodnie objawowa choroba z przerzutami, która postępuje pomimo stosowania terapii deprywacji androgenów) i kt órzy nie przeszli chemioterapii.
Metody
Opracowanie i prowadzenie badań
Badanie PREVAIL było wielonarodową, podwójnie zaślepioną, randomizowaną, kontrolowaną placebo, fazą 3 próbą enzalutamidu. Badanie zostało zatwierdzone przez niezależną komisję rewizyjną w każdym uczestniczącym ośrodku i zostało przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Deklaracji Helsińskiej i wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej Międzynarodowej Konferencji Harmonizacji. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę przed wzięciem udziału w badaniu. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo dokonał przeglądu danych dotyczących bezpieczeństwa w regularnych odstępach czasu i dokonał przeglądu wcześniej określonej analizy okresowej przeprowadzonej przez niezależną grupę statystyczną w klinicznej organizacji badawczej, w której prowadzona była baza danych badań.
Badanie zostało zaprojektowane przez ekspertów raka gruczołu k rokowego i pracowników sponsorów, Medivation i Astellas Pharma, które opracowują enzalutamid [hasła pokrewne: brzysko rol, consus białystok, aparat ortodontyczny ruchomy cena ]

 1. Oliwia
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kosmetyki do solarium[…]

 2. Psycho Thinker
  15 stycznia 2019

  Nawet się nie spodziewaliśmy się że alergia a nietolerancja

 3. Gracjan
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do laboratorium biologiczne[…]

 4. Róża
  19 stycznia 2019

  Lekarze rodzinni mylą się nie czasem a zazwyczaj

 5. Bartłomiej
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do odszkodowania za wypadek[…]

 6. Helena
  23 stycznia 2019

  Sugeruje poczytać o nietolerancji i alergiach

Powiązane tematy z artykułem: aparat ortodontyczny ruchomy cena brzysko rol consus białystok

Posted by on 9 września 2019

Ten stan chorobowy, zwany opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego, prawie zawsze wiąże się ze wzrostem poziomów antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) w surowicy, co sugeruje, że choroba nadal jest napędzana przez sygnalizację receptora androgenu. Dowody przedkliniczne sugerują, że nadmierna ekspresja receptora androgenowego jest wystarczająca do nadania oporności na deprywację androgenów w liniach komórkowych raka gruczołu krokowego10, 11 oraz że poziomy androgenów wewnątrzustnych są często zwiększone u pacjentów z postępującym rakiem prostaty.12 Obserwacje te dały wyraźną podstawę do rozwoju bardziej skuteczne metody leczenia raka gruczołu krokowego poprzez dalsze hamowanie sygnalizacji receptorów androgenowych.13,14 Enzalutamid (dawniej znany jako MDV3100) to racjonalnie zaprojektowany, ukierunkowany inhibitor receptora androgenowego, który kompetycyjnie wiąże się z domeną wiążącą ligand receptora androgenowego i hamuje transloka cję receptora androgenowego do jądra komórkowego, rekrutację kofaktorów receptorów androgenowych i androgenów -receptor wiążący się z DNA.15 W badaniu fazy 1-2 stwierdzono, że enzalutamid pobudza czynność przeciwnowotworową u mężczyzn z opornym na kastrację rakiem prostaty, z danymi sugerującymi większe korzyści u mężczyzn, którzy jeszcze nie otrzymali chemioterapii. wcześniejsze badanie III fazy, enzalutamid, w porównaniu z placebo, wydłużone całkowite i wolne od progresji przeżycie, poprawa jakości życia zgłoszonej przez pacjenta oraz opóźnienie rozwoju powikłań związanych z układem kostnym u mężczyzn z przerzutowym opornym na kastrację rakiem prostaty, którzy wcześniej otrzymywali docetaksel. W naszym badaniu ocenialiśmy enzalutamid u mężczyzn, którym często podaje się leki hormonalne (tj. osteopatyczna lub łagodnie objawowa choroba z przerzutami, która postępuje pomimo stosowania terapii deprywacji androgenów) i kt órzy nie przeszli chemioterapii.
Metody
Opracowanie i prowadzenie badań
Badanie PREVAIL było wielonarodową, podwójnie zaślepioną, randomizowaną, kontrolowaną placebo, fazą 3 próbą enzalutamidu. Badanie zostało zatwierdzone przez niezależną komisję rewizyjną w każdym uczestniczącym ośrodku i zostało przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Deklaracji Helsińskiej i wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej Międzynarodowej Konferencji Harmonizacji. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę przed wzięciem udziału w badaniu. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo dokonał przeglądu danych dotyczących bezpieczeństwa w regularnych odstępach czasu i dokonał przeglądu wcześniej określonej analizy okresowej przeprowadzonej przez niezależną grupę statystyczną w klinicznej organizacji badawczej, w której prowadzona była baza danych badań.
Badanie zostało zaprojektowane przez ekspertów raka gruczołu k rokowego i pracowników sponsorów, Medivation i Astellas Pharma, które opracowują enzalutamid [hasła pokrewne: brzysko rol, consus białystok, aparat ortodontyczny ruchomy cena ]

 1. Oliwia
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kosmetyki do solarium[…]

 2. Psycho Thinker
  15 stycznia 2019

  Nawet się nie spodziewaliśmy się że alergia a nietolerancja

 3. Gracjan
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do laboratorium biologiczne[…]

 4. Róża
  19 stycznia 2019

  Lekarze rodzinni mylą się nie czasem a zazwyczaj

 5. Bartłomiej
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do odszkodowania za wypadek[…]

 6. Helena
  23 stycznia 2019

  Sugeruje poczytać o nietolerancji i alergiach

Powiązane tematy z artykułem: aparat ortodontyczny ruchomy cena brzysko rol consus białystok