Posted by on 7 września 2019

Ezetymib obniża poziom cholesterolu o niskiej gęstości oraz lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) w osoczu, poprzez hamowanie aktywności białka Niemanna-Picka typu C1 (NPC1L1). Jednak nie wiadomo, czy takie hamowanie zmniejsza ryzyko choroby niedokrwiennej serca. Ludzkie mutacje, które inaktywują gen kodujący cel leku mogą naśladować działanie leku hamującego, a zatem mogą być wykorzystane do wnioskowania o potencjalnym wpływie tego leku. Metody
Przeprowadziliśmy sekwencjonowanie egzonów NPC1L1 u 7364 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i 14 728 osób z grupy kontrolnej bez takiej choroby, którzy pochodzili z Europy, Afryki lub Azji Południowej. Zidentyfikowaliśmy nośniki mutacji inaktywujących (mutacje nonsense, splicing-site lub frameshift). Ponadto, genotypowaliśmy specyficzną inaktywującą mutację (p.Arg406X) u 22 590 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i 68 412 osób z grupy kontrolnej. Zbadaliśmy związek między obe cnością mutacji inaktywującej a poziomami lipidów w osoczu i ryzykiem choroby wieńcowej.
Wyniki
Dzięki sekwencjonowaniu zidentyfikowaliśmy 15 różnych mutacji dezaktywujących NPC1L1; około na 650 osób było heterozygotycznym nośnikiem dla z tych mutacji. Heterozygotyczni nosiciele mutacji dezaktywujących NPC1L1 mieli średni poziom cholesterolu LDL, który wynosił 12 mg na decylitr (0,31 mmol na litr) niższy niż w przypadku bez nośników (P = 0,04). Stan nosicielstwa był związany ze względną redukcją 53% ryzyka choroby wieńcowej (iloraz szans dla nosicieli, 0,47, 95% przedział ufności, 0,25 do 0,87, P = 0,008). Łącznie tylko 11 z 29.954 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca miało mutację inaktywującą (częstotliwość nośna, 0,04%) w przeciwieństwie do 71 z 83 140 kontroli (częstotliwość nośna, 0,09%).
Wnioski
Stwierdzono, że naturalnie występujące mutacje, które zaburzają funkcję NPC1L1, są związane ze zm niejszonym poziomem cholesterolu LDL w osoczu i zmniejszonym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca. (Finansowane przez National Institutes of Health i inne.)
Wprowadzenie
Ezetymib, lek często przepisywany w celu obniżenia stężenia cholesterolu o niskiej gęstości lipoprotein (LDL) w osoczu, hamuje funkcję białka kodowanego przez gen Nieman-Picka C1-podobny (NPC1L1) .1 Białko NPC1L1, które ulega ekspresji w jelicie cienkim i wątrobie działa jako transporter cholesterolu w diecie ze światła przewodu pokarmowego do enterocytów jelitowych.2.3 Z powodu zdolności do blokowania absorpcji steroli o około 50%, 4 ezetymib obniża poziomy cholesterolu LDL w osoczu o 15 do 20% .5 Nie jest jednak pewne, czy hamowanie NPC1L1 – za pomocą leczenia ezetymibem lub w inny sposób – zmniejsza ryzyko klinicznej choroby wieńcowej serca.6
Naturalnie występujące warianty sekwencji DNA u ludzi, które wpływają na aktywność jednego lub większej liczby celów bia kowych, można wykorzystać do oszacowania potencjalnej skuteczności i toksyczności leku celującego w takie białka. W badaniach dotyczących asocjacji z genomewidem zidentyfikowano powszechne warianty sekwencji DNA w NPC1L1 związane z umiarkowane zmiany poziomu cholesterolu LDL w osoczu.9 Jednak trudno jest dokładnie określić, w jaki sposób warianty odkryte w badaniach asocjacji genomewidu wpływają na aktywność genu.
Przeciwnie, niektóre mutacje DNA powstające w sekwencji kodującej białko mogą całkowicie inaktywować gen [przypisy: guz brunatny, aparat ortodontyczny ruchomy cena, belonka ]

 1. Kacper
  15 stycznia 2019

  Tez nie dostalam renty,a cisnienie,to mam wysokie.

 2. Wanda
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu rehabilitacja opole[…]

 3. Mr. Gadget
  19 stycznia 2019

  to o czym pani pisze to nie objawy przedawkowania

 4. Michał
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: optyk pszczyna[…]

 5. Julita
  23 stycznia 2019

  Tabletki łyka tylko po ich spożyciu

Powiązane tematy z artykułem: aparat ortodontyczny ruchomy cena belonka guz brunatny

Posted by on 7 września 2019

Ezetymib obniża poziom cholesterolu o niskiej gęstości oraz lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) w osoczu, poprzez hamowanie aktywności białka Niemanna-Picka typu C1 (NPC1L1). Jednak nie wiadomo, czy takie hamowanie zmniejsza ryzyko choroby niedokrwiennej serca. Ludzkie mutacje, które inaktywują gen kodujący cel leku mogą naśladować działanie leku hamującego, a zatem mogą być wykorzystane do wnioskowania o potencjalnym wpływie tego leku. Metody
Przeprowadziliśmy sekwencjonowanie egzonów NPC1L1 u 7364 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i 14 728 osób z grupy kontrolnej bez takiej choroby, którzy pochodzili z Europy, Afryki lub Azji Południowej. Zidentyfikowaliśmy nośniki mutacji inaktywujących (mutacje nonsense, splicing-site lub frameshift). Ponadto, genotypowaliśmy specyficzną inaktywującą mutację (p.Arg406X) u 22 590 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i 68 412 osób z grupy kontrolnej. Zbadaliśmy związek między obe cnością mutacji inaktywującej a poziomami lipidów w osoczu i ryzykiem choroby wieńcowej.
Wyniki
Dzięki sekwencjonowaniu zidentyfikowaliśmy 15 różnych mutacji dezaktywujących NPC1L1; około na 650 osób było heterozygotycznym nośnikiem dla z tych mutacji. Heterozygotyczni nosiciele mutacji dezaktywujących NPC1L1 mieli średni poziom cholesterolu LDL, który wynosił 12 mg na decylitr (0,31 mmol na litr) niższy niż w przypadku bez nośników (P = 0,04). Stan nosicielstwa był związany ze względną redukcją 53% ryzyka choroby wieńcowej (iloraz szans dla nosicieli, 0,47, 95% przedział ufności, 0,25 do 0,87, P = 0,008). Łącznie tylko 11 z 29.954 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca miało mutację inaktywującą (częstotliwość nośna, 0,04%) w przeciwieństwie do 71 z 83 140 kontroli (częstotliwość nośna, 0,09%).
Wnioski
Stwierdzono, że naturalnie występujące mutacje, które zaburzają funkcję NPC1L1, są związane ze zm niejszonym poziomem cholesterolu LDL w osoczu i zmniejszonym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca. (Finansowane przez National Institutes of Health i inne.)
Wprowadzenie
Ezetymib, lek często przepisywany w celu obniżenia stężenia cholesterolu o niskiej gęstości lipoprotein (LDL) w osoczu, hamuje funkcję białka kodowanego przez gen Nieman-Picka C1-podobny (NPC1L1) .1 Białko NPC1L1, które ulega ekspresji w jelicie cienkim i wątrobie działa jako transporter cholesterolu w diecie ze światła przewodu pokarmowego do enterocytów jelitowych.2.3 Z powodu zdolności do blokowania absorpcji steroli o około 50%, 4 ezetymib obniża poziomy cholesterolu LDL w osoczu o 15 do 20% .5 Nie jest jednak pewne, czy hamowanie NPC1L1 – za pomocą leczenia ezetymibem lub w inny sposób – zmniejsza ryzyko klinicznej choroby wieńcowej serca.6
Naturalnie występujące warianty sekwencji DNA u ludzi, które wpływają na aktywność jednego lub większej liczby celów bia kowych, można wykorzystać do oszacowania potencjalnej skuteczności i toksyczności leku celującego w takie białka. W badaniach dotyczących asocjacji z genomewidem zidentyfikowano powszechne warianty sekwencji DNA w NPC1L1 związane z umiarkowane zmiany poziomu cholesterolu LDL w osoczu.9 Jednak trudno jest dokładnie określić, w jaki sposób warianty odkryte w badaniach asocjacji genomewidu wpływają na aktywność genu.
Przeciwnie, niektóre mutacje DNA powstające w sekwencji kodującej białko mogą całkowicie inaktywować gen [przypisy: guz brunatny, aparat ortodontyczny ruchomy cena, belonka ]

 1. Kacper
  15 stycznia 2019

  Tez nie dostalam renty,a cisnienie,to mam wysokie.

 2. Wanda
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu rehabilitacja opole[…]

 3. Mr. Gadget
  19 stycznia 2019

  to o czym pani pisze to nie objawy przedawkowania

 4. Michał
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: optyk pszczyna[…]

 5. Julita
  23 stycznia 2019

  Tabletki łyka tylko po ich spożyciu

Powiązane tematy z artykułem: aparat ortodontyczny ruchomy cena belonka guz brunatny