Posted by on 6 września 2019

Techniczna walidacja sekwencjonowania i genotypowania
Aby ocenić dokładność metod sekwencjonowania nowej generacji, przeprowadziliśmy sekwencjonowanie Sangena na próbkach pobranych od wszystkich uczestników, którzy nosili inaktywujące mutacje w badaniu ATVB. Aby ocenić dokładność genotypowania NPC1L1 p.Arg406X za pomocą zestawu HumanExome BeadChip, porównaliśmy te genotypy z sekwencjami pochodzącymi z sekwencjonowania nowej generacji dla podzbioru próbek.
Analiza statystyczna
Najpierw testowaliśmy związek między mutacjami dezaktywującymi białko NPC1L1 i poziomami lipidów w osoczu. W przypadku uczestników, którzy otrzymywali terapię zmniejszającą stężenie lipidów, przyjęliśmy średnią redukcję cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL odpowiednio o 20% i 30% 26, odpowiednio dostosowując zmierzone wartości. Nie dostosowaliśmy poziomów cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub trójglicerydów u tych uczestnik ów. Status dotyczący stosowania leków obniżających poziom lipidów był dostępny dla uczestników w ARIC, JHS, Monachium-MI, PROCARDIS, REGICOR i WGHS. Kiedy to było możliwe, połączyliśmy dane pierwotne dla badań, które obejmowały tylko jednego uczestnika z mutacją inaktywującą z danymi dla innych badań z udziałem uczestników tego samego pochodzenia w celu utworzenia większego zestawu danych. Przeprowadziliśmy analizę regresji za pomocą modelu liniowego, który został skorygowany dla wieku i płci, wraz ze zmienną wskaźnikową dla badania, o ile ma to zastosowanie, w celu przetestowania związku między obecnością inaktywujących mutacji w NPC1L1 a poziomem całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, HDL. cholesterol i logowane poziomy triglicerydów w każdym zestawie próbek. Połączyliśmy wyniki najpierw w grupach przodków, a następnie w grupach przodków, stosując metaanalizę o ustalonych efektach.
Następnie testowaliśmy powiązanie m iędzy mutacjami dezaktywującymi białko w NPC1L1 i ryzykiem choroby niedokrwiennej serca. W każdym badaniu oszacowano iloraz szans dla choroby wśród nosicieli mutacji dezaktywującej NPC1L1 w porównaniu z nie-nośnymi. Następnie obliczyliśmy sumaryczne ilorazy szans i 95% przedziały ufności dla choroby wieńcowej wśród nosicieli, stosując metaanalizę o ustalonych efektach Mantela-Haenszela bez korekty ciągłości, metodę, która jest solidna przy niskich (a nawet zerowych) liczbach i wynikowych szansach współczynniki. Wartość AP mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Do wszystkich analiz wykorzystano oprogramowanie R (R Project for Statistical Computing).
Wyniki
Mutacje rzadko mutujące w NPC1L1
Tabela 1. Tabela 1. Inaktywowanie mutacji w NPC1L1 u uczestników z 16 badań [hasła pokrewne: aparat ortodontyczny ruchomy cena, belonka, rozlane zapalenie otrzewnej ]

 1. Teodor
  15 stycznia 2019

  Kelp nigdy nie brałam,biorę od miesiąca Hashiforte

 2. Alpha
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: microblading[…]

 3. Daria
  19 stycznia 2019

  Byłam już u dwóch dermatologów

 4. Gabriel
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do gabinet ginekologiczny warszawa[…]

 5. Kamila
  23 stycznia 2019

  Polecono mi fototerapię

Powiązane tematy z artykułem: aparat ortodontyczny ruchomy cena belonka rozlane zapalenie otrzewnej

Posted by on 6 września 2019

Techniczna walidacja sekwencjonowania i genotypowania
Aby ocenić dokładność metod sekwencjonowania nowej generacji, przeprowadziliśmy sekwencjonowanie Sangena na próbkach pobranych od wszystkich uczestników, którzy nosili inaktywujące mutacje w badaniu ATVB. Aby ocenić dokładność genotypowania NPC1L1 p.Arg406X za pomocą zestawu HumanExome BeadChip, porównaliśmy te genotypy z sekwencjami pochodzącymi z sekwencjonowania nowej generacji dla podzbioru próbek.
Analiza statystyczna
Najpierw testowaliśmy związek między mutacjami dezaktywującymi białko NPC1L1 i poziomami lipidów w osoczu. W przypadku uczestników, którzy otrzymywali terapię zmniejszającą stężenie lipidów, przyjęliśmy średnią redukcję cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL odpowiednio o 20% i 30% 26, odpowiednio dostosowując zmierzone wartości. Nie dostosowaliśmy poziomów cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub trójglicerydów u tych uczestnik ów. Status dotyczący stosowania leków obniżających poziom lipidów był dostępny dla uczestników w ARIC, JHS, Monachium-MI, PROCARDIS, REGICOR i WGHS. Kiedy to było możliwe, połączyliśmy dane pierwotne dla badań, które obejmowały tylko jednego uczestnika z mutacją inaktywującą z danymi dla innych badań z udziałem uczestników tego samego pochodzenia w celu utworzenia większego zestawu danych. Przeprowadziliśmy analizę regresji za pomocą modelu liniowego, który został skorygowany dla wieku i płci, wraz ze zmienną wskaźnikową dla badania, o ile ma to zastosowanie, w celu przetestowania związku między obecnością inaktywujących mutacji w NPC1L1 a poziomem całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, HDL. cholesterol i logowane poziomy triglicerydów w każdym zestawie próbek. Połączyliśmy wyniki najpierw w grupach przodków, a następnie w grupach przodków, stosując metaanalizę o ustalonych efektach.
Następnie testowaliśmy powiązanie m iędzy mutacjami dezaktywującymi białko w NPC1L1 i ryzykiem choroby niedokrwiennej serca. W każdym badaniu oszacowano iloraz szans dla choroby wśród nosicieli mutacji dezaktywującej NPC1L1 w porównaniu z nie-nośnymi. Następnie obliczyliśmy sumaryczne ilorazy szans i 95% przedziały ufności dla choroby wieńcowej wśród nosicieli, stosując metaanalizę o ustalonych efektach Mantela-Haenszela bez korekty ciągłości, metodę, która jest solidna przy niskich (a nawet zerowych) liczbach i wynikowych szansach współczynniki. Wartość AP mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Do wszystkich analiz wykorzystano oprogramowanie R (R Project for Statistical Computing).
Wyniki
Mutacje rzadko mutujące w NPC1L1
Tabela 1. Tabela 1. Inaktywowanie mutacji w NPC1L1 u uczestników z 16 badań [hasła pokrewne: aparat ortodontyczny ruchomy cena, belonka, rozlane zapalenie otrzewnej ]

 1. Teodor
  15 stycznia 2019

  Kelp nigdy nie brałam,biorę od miesiąca Hashiforte

 2. Alpha
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: microblading[…]

 3. Daria
  19 stycznia 2019

  Byłam już u dwóch dermatologów

 4. Gabriel
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do gabinet ginekologiczny warszawa[…]

 5. Kamila
  23 stycznia 2019

  Polecono mi fototerapię

Powiązane tematy z artykułem: aparat ortodontyczny ruchomy cena belonka rozlane zapalenie otrzewnej