Posted by on 7 września 2019

Mutacje dezaktywujące mogą być zmianami jednozasadowymi, które prowadzą do przedwczesnego skracania białka (mutacje nonsensowne), insercji lub delecji (indeli) DNA, które pobudzają translację białka poza miejsce wariantu (mutacje przesunięcia ramki odczytu), lub punktowe mutacje w miejscach modyfikacji powstającego prekursorowego transkryptu RNA, które zmieniają proces splicingu10 (mutacje w miejscu splicingu). Ponieważ takie mutacje, które są różnie określane jako niszczące białko, dezaktywujące białko, utrata funkcji lub zerowy wpływ na białko, są one zazwyczaj bardzo rzadkie w populacji w wyniku doboru naturalnego. Testowaliśmy hipotezę, że mutacje dezaktywujące białko w NPC1L1 obniżają zarówno poziom cholesterolu LDL, jak i ryzyko choroby niedokrwiennej serca. Sekwencjonowaliśmy regiony kodujące NPC1L1 u dużej liczby osób, zidentyfikowano nośniki mutacji, które inaktywują ten gen, i ustalono, czy osoby nosiciele heterozygotycznej mutacji dezaktywującej mają niższy poziom cholesterolu LDL i niższe ryzyko choroby wieńcowej niż osoby, które nie są nosicielami te mutacje.
Metody
Projekt badania
Badanie to przeprowadzono na podstawie danych i próbek DNA z 16 badań kliniczno-kontrolnych i badań kohortowych. Wszyscy uczestnicy badania wyrazili pisemną zgodę na badania genetyczne. Pierwszy i ostatni autorzy zaprojektowali badanie. Instytucjonalne rady recenzenckie w Broad Institute i każdej z uczestniczących stron zatwierdziły protokoły badań. Pierwszy i ostatni autor ręczy za dokładność i kompletność danych i wszystkich analiz.
Uczestnicy badania
W pierwszej fazie badania sekwencjonowaliśmy 20 eksonów kodujących białka w NPC1L1 w próbkach uzyskanych od 22 092 uczestników z siedmiu badań kliniczno-kontrolnych i dwóch prospektywnych badań kohortowych (patrz Tabela S1 w dodatkowym dodatku, dostępny z pełnym tekstem ten artykuł na). Badania klin iczno-kontrolne obejmowały badanie Exome Sequencing Project z wczesnym wystąpieniem zawału mięśnia sercowego (ESP-EOMI) przeprowadzone przez National Heart, Lung and Blood Institute, 11 badanie włoskiej miażdżycy tętnic i naczyń krwionośnych (ATVB), 12 badanie Ottawa Heart Badanie (OHS), 13 badanie Precocious Arthonia Cardtery (PROCARDIS), 14 badanie ryzyka zawału mięśnia sercowego w Pakistanie (PROMIS), badanie Registre Gironi del COR (rejestr Gerona Heart Registry lub REGICOR), 16 i Monachium zawał mięśnia sercowego (ang. Munich Myocardial Infarction) Monachium-MI). 17 Do prospektywnych badań kohortowych włączono badanie dotyczące ryzyka miażdżycy w społecznościach (ARIC) 18 i badanie Jackson Heart Study (JHS) .19
Podczas drugiej fazy badania genotypowaliśmy najbardziej powszechną mutację inaktywującą w NPC1L1 na podstawie danych uzyskanych podczas fazy sekwencjonowania (p.Arg406X) w dziewięciu niezależnych zestawach próbek od całkowitej li czby 91.002 uczestników (tabela S2 w dodatkowym dodatku ) [podobne: lejek sitowy, terminy turnusów sanatoryjnych nfz 2015, consus białystok ]

 1. Slow Trot
  15 stycznia 2019

  Mam obsesję punkcie potworności jaką jest tętniak mózgu.

 2. Tomasz
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Kołdry dla alergików[…]

 3. Junkyard Dog
  19 stycznia 2019

  główną przyczyną nadciśnienia jest stan zapalny naczyń krwionośnych

 4. Old Man Winter
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do rwa rehabilitacja[…]

 5. Gaja
  23 stycznia 2019

  Chcecie omega-3, to jest chia

Powiązane tematy z artykułem: consus białystok lejek sitowy terminy turnusów sanatoryjnych nfz 2015

Posted by on 7 września 2019

Mutacje dezaktywujące mogą być zmianami jednozasadowymi, które prowadzą do przedwczesnego skracania białka (mutacje nonsensowne), insercji lub delecji (indeli) DNA, które pobudzają translację białka poza miejsce wariantu (mutacje przesunięcia ramki odczytu), lub punktowe mutacje w miejscach modyfikacji powstającego prekursorowego transkryptu RNA, które zmieniają proces splicingu10 (mutacje w miejscu splicingu). Ponieważ takie mutacje, które są różnie określane jako niszczące białko, dezaktywujące białko, utrata funkcji lub zerowy wpływ na białko, są one zazwyczaj bardzo rzadkie w populacji w wyniku doboru naturalnego. Testowaliśmy hipotezę, że mutacje dezaktywujące białko w NPC1L1 obniżają zarówno poziom cholesterolu LDL, jak i ryzyko choroby niedokrwiennej serca. Sekwencjonowaliśmy regiony kodujące NPC1L1 u dużej liczby osób, zidentyfikowano nośniki mutacji, które inaktywują ten gen, i ustalono, czy osoby nosiciele heterozygotycznej mutacji dezaktywującej mają niższy poziom cholesterolu LDL i niższe ryzyko choroby wieńcowej niż osoby, które nie są nosicielami te mutacje.
Metody
Projekt badania
Badanie to przeprowadzono na podstawie danych i próbek DNA z 16 badań kliniczno-kontrolnych i badań kohortowych. Wszyscy uczestnicy badania wyrazili pisemną zgodę na badania genetyczne. Pierwszy i ostatni autorzy zaprojektowali badanie. Instytucjonalne rady recenzenckie w Broad Institute i każdej z uczestniczących stron zatwierdziły protokoły badań. Pierwszy i ostatni autor ręczy za dokładność i kompletność danych i wszystkich analiz.
Uczestnicy badania
W pierwszej fazie badania sekwencjonowaliśmy 20 eksonów kodujących białka w NPC1L1 w próbkach uzyskanych od 22 092 uczestników z siedmiu badań kliniczno-kontrolnych i dwóch prospektywnych badań kohortowych (patrz Tabela S1 w dodatkowym dodatku, dostępny z pełnym tekstem ten artykuł na). Badania klin iczno-kontrolne obejmowały badanie Exome Sequencing Project z wczesnym wystąpieniem zawału mięśnia sercowego (ESP-EOMI) przeprowadzone przez National Heart, Lung and Blood Institute, 11 badanie włoskiej miażdżycy tętnic i naczyń krwionośnych (ATVB), 12 badanie Ottawa Heart Badanie (OHS), 13 badanie Precocious Arthonia Cardtery (PROCARDIS), 14 badanie ryzyka zawału mięśnia sercowego w Pakistanie (PROMIS), badanie Registre Gironi del COR (rejestr Gerona Heart Registry lub REGICOR), 16 i Monachium zawał mięśnia sercowego (ang. Munich Myocardial Infarction) Monachium-MI). 17 Do prospektywnych badań kohortowych włączono badanie dotyczące ryzyka miażdżycy w społecznościach (ARIC) 18 i badanie Jackson Heart Study (JHS) .19
Podczas drugiej fazy badania genotypowaliśmy najbardziej powszechną mutację inaktywującą w NPC1L1 na podstawie danych uzyskanych podczas fazy sekwencjonowania (p.Arg406X) w dziewięciu niezależnych zestawach próbek od całkowitej li czby 91.002 uczestników (tabela S2 w dodatkowym dodatku ) [podobne: lejek sitowy, terminy turnusów sanatoryjnych nfz 2015, consus białystok ]

 1. Slow Trot
  15 stycznia 2019

  Mam obsesję punkcie potworności jaką jest tętniak mózgu.

 2. Tomasz
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Kołdry dla alergików[…]

 3. Junkyard Dog
  19 stycznia 2019

  główną przyczyną nadciśnienia jest stan zapalny naczyń krwionośnych

 4. Old Man Winter
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do rwa rehabilitacja[…]

 5. Gaja
  23 stycznia 2019

  Chcecie omega-3, to jest chia

Powiązane tematy z artykułem: consus białystok lejek sitowy terminy turnusów sanatoryjnych nfz 2015