Posted by on 20 lipca 2018

Objawy kliniczne tego stanu nie są typowe. Często obserwujemy przestankowe moczenie krwią. W obrazie urograficznym znamienne chorobowo są następujące trzy objawy: 1) Wydłużenie miedniczki; 2) rozszerzenie całego układu miedniczkowo-kielichowego (w przeciwieństwie do obrazu w nadnerczaku, gdzie guz zmienia kształt kielichów tylko w pewnym odcinku); miedniczka nerkowa w zwyrodnieniu torbielowatym daje obraz karykaturalnie powiększonej miedniczki prawidłowej; 3) ostre i gładkie wycieniowanie całego układu miedniczkowego. [patrz też: Pompy insulinowe, wzorcowanie przyrządów pomiarowych, Dmuchawy bocznokanałowe ]

Powiązane tematy z artykułem: Dmuchawy bocznokanałowe Pompy insulinowe wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Posted by on 20 lipca 2018

Objawy kliniczne tego stanu nie są typowe. Często obserwujemy przestankowe moczenie krwią. W obrazie urograficznym znamienne chorobowo są następujące trzy objawy: 1) Wydłużenie miedniczki; 2) rozszerzenie całego układu miedniczkowo-kielichowego (w przeciwieństwie do obrazu w nadnerczaku, gdzie guz zmienia kształt kielichów tylko w pewnym odcinku); miedniczka nerkowa w zwyrodnieniu torbielowatym daje obraz karykaturalnie powiększonej miedniczki prawidłowej; 3) ostre i gładkie wycieniowanie całego układu miedniczkowego. [patrz też: Pompy insulinowe, wzorcowanie przyrządów pomiarowych, Dmuchawy bocznokanałowe ]

Powiązane tematy z artykułem: Dmuchawy bocznokanałowe Pompy insulinowe wzorcowanie przyrządów pomiarowych