Posted by on 9 września 2018

Badanie miało projekt + 3 w 2 kohortach o najniższej dawce i projekt 3 + 3 w każdej z pozostałych 8 kohort (Figura 1A). Jeśli wystąpiło ograniczenie toksyczności dawki u jednego pacjenta w dwóch pierwszych kohortach, w tym u jednego pacjenta lub u jednego z trzech pacjentów w kolejnych 8 kohortach, dodatkowych trzech pacjentów było leczonych w tej samej dawce. Wszyscy pacjenci w części otrzymali pre-dawkę (10% pełnej dawki, ale nie więcej niż 10 mg) przed pierwszą pełną dawką; po pierwszej pełnej dawce obserwowano 3-tygodniowy okres eliminacji w celu oceny bezpieczeństwa i farmakokinetyki. Następnie podano drugą dawkę, a następnie sześć pełnych wlewów podawanych co tydzień, co dawało całkowity okres leczenia trwający 8 tygodni (Figura 1A).
Predysponowanie w dniu poprzedzającym pierwsze dwie pełne infuzje miało na celu zminimalizowanie ryzyka reakcji związanych z infuzją. Premedykacja obejmowała leki przeciwhistaminowe, acetaminofen i glukokortykoidy. Określone w protokole premedykacje i schematy dawkowania opisano w Dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem.
W części 2 podano dawki daratumumabu wynoszące 8 mg na kilogram i 16 mg na kilogram w różnych harmonogramach (rysunek 1B i sekcja Metody w dodatkowym dodatku). W schematach A, B i C pacjenci byli leczeni daratumumabem w dawce 8 mg na kilogram w ośmiu infuzjach raz w tygodniu, a następnie w infuzjach dwa razy w miesiącu przez 16 tygodni. W schematach D i E pacjenci byli leczeni daratumumabem w dawce 16 mg na kilogram, a po pierwszej infuzji mieli 3-tygodniowy okres wymywania, aby umożliwić zbieranie danych farmakokinetycznych. Następnie byli oni traktowani co tydzień przez 7 tygodni, a następnie dwa razy w miesiącu przez 14 tygodni. Wszyscy pacjenci w części 2 otrzymywali comiesięczne infuzje. Pacjenci otrzymywali terapię do czasu progresji choroby lub do wystąpienia nieczytelnego poziomu toksycznych zdarzeń. W części 2 pacjenci otrzymywali pojedyncze dawki daratumumabu (10 mg) przed pierwszą pełną infuzją tylko w schematach A i B. Preferencja była opcjonalna w harmonogramie D, ale nie była stosowana.
Wskaźniki infuzji i objętości również różniły się w zależności od harmonogramu. Oceniono cztery różne protokoły infuzyjne. Pierwszy pełny wlew 500 ml (rozcieńczony w sterylnym, wolnym od pirogenów 0,9% roztworze chlorku sodu) trwał 4 godziny w harmonogramie A i 6 godzin w harmonogramie B. W schematach C, D i E, pierwszy pełny wlew wynosił 1000 ml przez okres 6 godzin. W przypadku braku reakcji związanych z infuzją podczas pierwszych 3 godzin pierwszej infuzji, drugą dawkę podawano w 500 ml przez okres od 3,25 do 4 godzin (schematy A, B i C) lub 1000 ml w okresie 6 godzin (harmonogramy D i E). Wszystkie kolejne wlewy wynosiły 500 ml w okresie od 3,25 do 4 godzin. Schedule E ocenił produkt leczniczy fazy 3 (produkt komercyjny), który jest wytwarzany w procesie produkcji na większą skalę. Wszystkie inne harmonogramy wykorzystywały produkt leczniczy fazy 2. W niniejszym raporcie przedstawiono dane od pacjentów zarejestrowanych między 27 marca 2008 r. A kliniczną datą odcięcia w dniu 9 stycznia 2015 r.
Punkty końcowe i oceny
Pierwszorzędowym punktem końcowym było bezpieczeństwo, które określono na podstawie częstości i nasilenia zdarzeń niepożądanych i oceniano podczas każdej wizyty terapeutycznej
[hasła pokrewne: najrzadsze choroby genetyczne niemowląt, najrzadsze choroby genetyczne, eva clinic warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: eva clinic warszawa najrzadsze choroby genetyczne znajdź lek w aptece

Posted by on 9 września 2018

Badanie miało projekt + 3 w 2 kohortach o najniższej dawce i projekt 3 + 3 w każdej z pozostałych 8 kohort (Figura 1A). Jeśli wystąpiło ograniczenie toksyczności dawki u jednego pacjenta w dwóch pierwszych kohortach, w tym u jednego pacjenta lub u jednego z trzech pacjentów w kolejnych 8 kohortach, dodatkowych trzech pacjentów było leczonych w tej samej dawce. Wszyscy pacjenci w części otrzymali pre-dawkę (10% pełnej dawki, ale nie więcej niż 10 mg) przed pierwszą pełną dawką; po pierwszej pełnej dawce obserwowano 3-tygodniowy okres eliminacji w celu oceny bezpieczeństwa i farmakokinetyki. Następnie podano drugą dawkę, a następnie sześć pełnych wlewów podawanych co tydzień, co dawało całkowity okres leczenia trwający 8 tygodni (Figura 1A).
Predysponowanie w dniu poprzedzającym pierwsze dwie pełne infuzje miało na celu zminimalizowanie ryzyka reakcji związanych z infuzją. Premedykacja obejmowała leki przeciwhistaminowe, acetaminofen i glukokortykoidy. Określone w protokole premedykacje i schematy dawkowania opisano w Dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem.
W części 2 podano dawki daratumumabu wynoszące 8 mg na kilogram i 16 mg na kilogram w różnych harmonogramach (rysunek 1B i sekcja Metody w dodatkowym dodatku). W schematach A, B i C pacjenci byli leczeni daratumumabem w dawce 8 mg na kilogram w ośmiu infuzjach raz w tygodniu, a następnie w infuzjach dwa razy w miesiącu przez 16 tygodni. W schematach D i E pacjenci byli leczeni daratumumabem w dawce 16 mg na kilogram, a po pierwszej infuzji mieli 3-tygodniowy okres wymywania, aby umożliwić zbieranie danych farmakokinetycznych. Następnie byli oni traktowani co tydzień przez 7 tygodni, a następnie dwa razy w miesiącu przez 14 tygodni. Wszyscy pacjenci w części 2 otrzymywali comiesięczne infuzje. Pacjenci otrzymywali terapię do czasu progresji choroby lub do wystąpienia nieczytelnego poziomu toksycznych zdarzeń. W części 2 pacjenci otrzymywali pojedyncze dawki daratumumabu (10 mg) przed pierwszą pełną infuzją tylko w schematach A i B. Preferencja była opcjonalna w harmonogramie D, ale nie była stosowana.
Wskaźniki infuzji i objętości również różniły się w zależności od harmonogramu. Oceniono cztery różne protokoły infuzyjne. Pierwszy pełny wlew 500 ml (rozcieńczony w sterylnym, wolnym od pirogenów 0,9% roztworze chlorku sodu) trwał 4 godziny w harmonogramie A i 6 godzin w harmonogramie B. W schematach C, D i E, pierwszy pełny wlew wynosił 1000 ml przez okres 6 godzin. W przypadku braku reakcji związanych z infuzją podczas pierwszych 3 godzin pierwszej infuzji, drugą dawkę podawano w 500 ml przez okres od 3,25 do 4 godzin (schematy A, B i C) lub 1000 ml w okresie 6 godzin (harmonogramy D i E). Wszystkie kolejne wlewy wynosiły 500 ml w okresie od 3,25 do 4 godzin. Schedule E ocenił produkt leczniczy fazy 3 (produkt komercyjny), który jest wytwarzany w procesie produkcji na większą skalę. Wszystkie inne harmonogramy wykorzystywały produkt leczniczy fazy 2. W niniejszym raporcie przedstawiono dane od pacjentów zarejestrowanych między 27 marca 2008 r. A kliniczną datą odcięcia w dniu 9 stycznia 2015 r.
Punkty końcowe i oceny
Pierwszorzędowym punktem końcowym było bezpieczeństwo, które określono na podstawie częstości i nasilenia zdarzeń niepożądanych i oceniano podczas każdej wizyty terapeutycznej
[hasła pokrewne: najrzadsze choroby genetyczne niemowląt, najrzadsze choroby genetyczne, eva clinic warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: eva clinic warszawa najrzadsze choroby genetyczne znajdź lek w aptece