Posted by on 20 września 2018

Prócz bolesności uciskowej, stwierdza się mniejszy udział powłok brzusznych w oddychaniu, brak odruchów brzusznych i obronę mięśniową, polegającą na znacznym napięciu ściany brzusznej. Brzuch staje się łódkowato wciągnięty i twardy jak deska, co uniemożliwia głębsze jego obmacywanie. Wzmożenie napięcia dotyczy nie tylko mięśni brzusznych, ale także i przepony, która w okresie początkowym zapalenia jest nisko ustawiona i prawie nie bierze udziału w oddychaniu. Taki stan mięśni jest skutkiem odruchu trzewno-ściennego z otrzewnej, dotkniętej ostrym zapaleniem. Samorodnych i uciskowych bólów, obrony mięśniowej, ani zniesienia odruchów brzusznych może nie być, jeżeli sprawa zapalna toczy się w głębi jamy otrzewnej bez udziału otrzewnej ściennej, którą może bronić przed szerzeniem się zapalenia sieć większa. Jeżeli sprawa zapalna toczy się także na otrzewnej pokrywającej wątrobę lub śledzionę, to w okolicy tych narządów czasami można stwierdzić wyraźne tarcie otrzewnej. Osłuchiwaniem brzucha stwierdza się martwą ciszę. W krwi stwierdza się obojętnochłonną leukocytozę z przesunięciem we wzorze białych krwinek w lewo. Okres początkowy ostrego rozlanego zapalenia otrzewnej szybko -przeważnie w ciągu pierwszych 12 godzin – ustępuje miejsca okresowi rozwiniętego, zapalenia. W tym drugim okresie prócz bólów w brzuchu dokuczają chorym wymioty obfitą ilością płynu podbarwionego żółcią, czkawka, pragnienie i nadal utrzymująca się niemożność oddawania wiatrów. Czkawkę wywołują odruchowe kurcze przepony na tle podrażnienia nerwu przeponowego lub zapalenia otrzewnej przeponowej, pragnienie zaś – znaczna utrata płynów przez ustrój wskutek obfitych potów i uporczywych wymiotów. Przedmiotowo w okresie drugim ostrego rozlanego zapalenia otrzewnej uderza przede wszystkim bardzo ciężki ogólny stan chorego, wywołany przez ogólny zapad wskutek toksycznego i odruchowego niedowładu lub porażenia ośrodków naczynioruchowych i prawdopodobnie także bezpośredniego porażenia naczyń obwodowych . [przypisy: ginekolog z certyfikatem fmf, zdjęcie panoramiczne zębów, znajdź lek w aptece ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog z certyfikatem fmf zdjęcie panoramiczne zębów znajdź lek w aptece

Posted by on 20 września 2018

Prócz bolesności uciskowej, stwierdza się mniejszy udział powłok brzusznych w oddychaniu, brak odruchów brzusznych i obronę mięśniową, polegającą na znacznym napięciu ściany brzusznej. Brzuch staje się łódkowato wciągnięty i twardy jak deska, co uniemożliwia głębsze jego obmacywanie. Wzmożenie napięcia dotyczy nie tylko mięśni brzusznych, ale także i przepony, która w okresie początkowym zapalenia jest nisko ustawiona i prawie nie bierze udziału w oddychaniu. Taki stan mięśni jest skutkiem odruchu trzewno-ściennego z otrzewnej, dotkniętej ostrym zapaleniem. Samorodnych i uciskowych bólów, obrony mięśniowej, ani zniesienia odruchów brzusznych może nie być, jeżeli sprawa zapalna toczy się w głębi jamy otrzewnej bez udziału otrzewnej ściennej, którą może bronić przed szerzeniem się zapalenia sieć większa. Jeżeli sprawa zapalna toczy się także na otrzewnej pokrywającej wątrobę lub śledzionę, to w okolicy tych narządów czasami można stwierdzić wyraźne tarcie otrzewnej. Osłuchiwaniem brzucha stwierdza się martwą ciszę. W krwi stwierdza się obojętnochłonną leukocytozę z przesunięciem we wzorze białych krwinek w lewo. Okres początkowy ostrego rozlanego zapalenia otrzewnej szybko -przeważnie w ciągu pierwszych 12 godzin – ustępuje miejsca okresowi rozwiniętego, zapalenia. W tym drugim okresie prócz bólów w brzuchu dokuczają chorym wymioty obfitą ilością płynu podbarwionego żółcią, czkawka, pragnienie i nadal utrzymująca się niemożność oddawania wiatrów. Czkawkę wywołują odruchowe kurcze przepony na tle podrażnienia nerwu przeponowego lub zapalenia otrzewnej przeponowej, pragnienie zaś – znaczna utrata płynów przez ustrój wskutek obfitych potów i uporczywych wymiotów. Przedmiotowo w okresie drugim ostrego rozlanego zapalenia otrzewnej uderza przede wszystkim bardzo ciężki ogólny stan chorego, wywołany przez ogólny zapad wskutek toksycznego i odruchowego niedowładu lub porażenia ośrodków naczynioruchowych i prawdopodobnie także bezpośredniego porażenia naczyń obwodowych . [przypisy: ginekolog z certyfikatem fmf, zdjęcie panoramiczne zębów, znajdź lek w aptece ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog z certyfikatem fmf zdjęcie panoramiczne zębów znajdź lek w aptece