Posted by on 23 lipca 2018

Ostatnio wprowadzono podział tzw. anatomokliniczny, który wydaje się najlepiej odpowiadać potrzebom klinicznym. Podział ten przyjmuje następujące postacie: 1. Anginę czerwoną, anginę nieżytową (catarrhalis), którą cechu je przekrwienie błony śluzowej. II. Anginę białą, odróżniającą się od czerwonej występowaniem wysięku o zawartości leukocytarno-włóknikowej. Różne postacie tego wysięku pozwalają rozróżnić 4 podgrupy, a mianowicie: 1) anginę zatokową (lacunaris), którą charakteryzuje wysięk w kryptach migdałkowych, 2) anginę grudkową (follicularis), w której występuje obrzęk grudek limfatycznych, 3) anginę włóknikowaą (fibrinosa), inaczej anginę pultacee autorów francuskich; w postaci tej wysięk zlewa się w jednolitą masę, 4) anginę rzekomobłoniczą (pseudomembranacea), w której zlewający się wysięk zostaje zorganizowany i tworzy błonę rzekomą. III. [patrz też: RTG panoramiczne, donepezil, Wąsonogi ]

Powiązane tematy z artykułem: donepezil RTG panoramiczne Wąsonogi

Posted by on 23 lipca 2018

Ostatnio wprowadzono podział tzw. anatomokliniczny, który wydaje się najlepiej odpowiadać potrzebom klinicznym. Podział ten przyjmuje następujące postacie: 1. Anginę czerwoną, anginę nieżytową (catarrhalis), którą cechu je przekrwienie błony śluzowej. II. Anginę białą, odróżniającą się od czerwonej występowaniem wysięku o zawartości leukocytarno-włóknikowej. Różne postacie tego wysięku pozwalają rozróżnić 4 podgrupy, a mianowicie: 1) anginę zatokową (lacunaris), którą charakteryzuje wysięk w kryptach migdałkowych, 2) anginę grudkową (follicularis), w której występuje obrzęk grudek limfatycznych, 3) anginę włóknikowaą (fibrinosa), inaczej anginę pultacee autorów francuskich; w postaci tej wysięk zlewa się w jednolitą masę, 4) anginę rzekomobłoniczą (pseudomembranacea), w której zlewający się wysięk zostaje zorganizowany i tworzy błonę rzekomą. III. [patrz też: RTG panoramiczne, donepezil, Wąsonogi ]

Powiązane tematy z artykułem: donepezil RTG panoramiczne Wąsonogi