Posted by on 25 września 2018

Ostatnio wprowadzono podział tzw. anatomokliniczny, który wydaje się najlepiej odpowiadać potrzebom klinicznym. Podział ten przyjmuje następujące postacie: 1. Anginę czerwoną, anginę nieżytową (catarrhalis), którą cechu je przekrwienie błony śluzowej. II. Anginę białą, odróżniającą się od czerwonej występowaniem wysięku o zawartości leukocytarno-włóknikowej. Różne postacie tego wysięku pozwalają rozróżnić 4 podgrupy, a mianowicie: 1) anginę zatokową (lacunaris), którą charakteryzuje wysięk w kryptach migdałkowych, 2) anginę grudkową (follicularis), w której występuje obrzęk grudek limfatycznych, 3) anginę włóknikowaą (fibrinosa), inaczej anginę pultacee autorów francuskich; w postaci tej wysięk zlewa się w jednolitą masę, 4) anginę rzekomobłoniczą (pseudomembranacea), w której zlewający się wysięk zostaje zorganizowany i tworzy błonę rzekomą. III. [patrz też: koncentracja życia wokół picia przykłady, klinika plastyczna warszawa, enzalutamid ]

Powiązane tematy z artykułem: enzalutamid klinika plastyczna warszawa koncentracja życia wokół picia przykłady

Posted by on 25 września 2018

Ostatnio wprowadzono podział tzw. anatomokliniczny, który wydaje się najlepiej odpowiadać potrzebom klinicznym. Podział ten przyjmuje następujące postacie: 1. Anginę czerwoną, anginę nieżytową (catarrhalis), którą cechu je przekrwienie błony śluzowej. II. Anginę białą, odróżniającą się od czerwonej występowaniem wysięku o zawartości leukocytarno-włóknikowej. Różne postacie tego wysięku pozwalają rozróżnić 4 podgrupy, a mianowicie: 1) anginę zatokową (lacunaris), którą charakteryzuje wysięk w kryptach migdałkowych, 2) anginę grudkową (follicularis), w której występuje obrzęk grudek limfatycznych, 3) anginę włóknikowaą (fibrinosa), inaczej anginę pultacee autorów francuskich; w postaci tej wysięk zlewa się w jednolitą masę, 4) anginę rzekomobłoniczą (pseudomembranacea), w której zlewający się wysięk zostaje zorganizowany i tworzy błonę rzekomą. III. [patrz też: koncentracja życia wokół picia przykłady, klinika plastyczna warszawa, enzalutamid ]

Powiązane tematy z artykułem: enzalutamid klinika plastyczna warszawa koncentracja życia wokół picia przykłady